Rapport

Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2009

Auteur: 
Nico van Nimwegen, Liesbeth Heering (red.)
Uitgever: 
Aksant

Van groei naar krimp. Een demografische omslag in beeld. Dit rapport gaat over bevolkingskrimp. Voor alle duidelijkheid: de Nederlandse bevolking groeit nog steeds door, maar het groeitempo wordt lager en het einde van de bevolkingsgroei komt in zicht. Geleidelijk aan zal bevolkingsgroei gaan omslaan in krimp. Hoe zal deze demografische omslag zich voltrekken? Wat betekent deze nieuwe trend voor onze samenleving, voor onze woon- en leefomgeving, de economie, de arbeidsmarkt, de zorg?