Sociologie Magazine nummer 2 van 2021

Thema: 

Wonen

Essay: Wooncrisis? Welke wooncrisis?

De cijfers over beschikbare huisvesting en wachtlijsten maken duidelijk dat het woningtekort in Vlaanderen schrikbarend is. Om die reden lanceerde de Vlaamse organisatie Welzijnszorg vorig jaar De Woonzaak, voor een beter woonbeleid. Kan deze campagne het tij doen keren?

Artikel: Discriminatie op de woningmarkt

Het recht op huisvesting is een grondrecht. Doordat de vraag naar adequate huisvesting veel groter is dan het aanbod – zeker in het goedkopere segment – ontstaat er ruimte voor selectie. En die leidt soms tot discriminatie.

Achtergrond: Het 'kleine lijden' achter de voordeur

Wonen is in hoge mate bepalend voor ons welzijn. Maar beperkt het zich tot alleen een onderkomen? Peter Rensen maakt duidelijk dat een woning veel meer moet zijn dan een plek achter een voordeur en houdt een pleidooi voor woningbouw die oplossingen biedt voor de sociale vraagstukken van deze tijd.

Artikel: De 'nieuwe gezamenlijkheid'

Cohousing, co-living, wonen plus, anders wonen, intergenerationeel, participatief en betekenisvol wonen; allerlei benamingen voor nieuwe, collectieve woonvormen komen tegemoet aan de wens om het leven zo aangenaam mogelijk in te richten. Wordt de 'nieuwe gezamenlijkheid' het wonen van de toekomst?