Universiteit Utrecht

Dag van de Sociologie: CfP

Op 10 juni 2021 vindt de 20ste Dag van de Sociologie plaats. De Dag wordt georganiseerd door de afdeling Sociologie van Universiteit Utrecht, in samenwerking met de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS). Vanwege de coronacrisis zal het evenement bij wijze van uitzondering online georganiseerd worden.

Vanaf heden kan iedereen een abstract voor een paper indienen (max. 250 woorden) via de website van de NSV. Bij het indienen kunt u uw geprefereerde thematische panel aangeven. Er worden ook verschillende thematische sessies georganiseerd waarvan een aantal nog open staan voor abstracts. Meerdere inzendingen zijn mogelijk. Papers die niet onmiddellijk binnen een thema passen kunnen worden ingediend voor de ‘open sessie’. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u een voorkeur heeft voor het presenteren in het Engels (de standaard is Nederlands).

Het indienen van abstracts kan via de website van de Nederlandse Sociologische Vereniging tot 8 maart 2021. Na de sluitingsdatum worden de abstracts door het organiserend comité beoordeeld en ingedeeld. Inzendingen naar thematische sessies gaan naar de desbetreffende panelvoorzitters. Wanneer uw paper om praktische of andere redenen niet in het desgewenste panel past, zullen we proberen u bij een ander geschikt panel te plaatsen.

U wordt ten laatste op 29 maart 2021 op de hoogte gesteld of uw abstract is aanvaard en in welke sessie u bent ingedeeld. Alle deelnemers (sprekers, panelvoorzitters, overige belangstellenden) dienen zich via de website van de NSV te registreren voor deelname aan de Dag van de Sociologie (dit kan vanaf 29 maart). Zonder registratie en betaling vooraf is deelname niet mogelijk.

[tekst afkomstig uit de CfP]

 

https://www.nsv-sociologie.nl/?p=3237

Meer inspiratie