SocMag

Sociologie Magazine boekenpanel op de #DvdS2018

Belezen maatschappijbeschouwers: Sociologie Magazine boekenpanel op de #DvdS2018

Tijdens de Dag van de Sociologie, op 14 juni aan de Erasmus Universiteit, zal Sociologie Magazine een boekenpanel organiseren! het panel vindt plaats tijdens het eerste tijdslot van 9.30-11.00 uur. Het vindt plaats in de Forumzaal, M3-15.

Abram de Swaan omschreef een socioloog ooit als een ‘belezen en geoefend maatschappijbeschouwer voor algemeen gebruik’. In dit panel nemen we De Swaans duiding ter harte om de sociologische belezenheid verder te stimuleren. Dat doen we door aandacht te besteden aan twee boeken die op eigen wijze een spraakmakende bijdrage leveren aan de ‘discussie over het samenleven’ – om De Swaan ten tweede male aan te halen.

Het eerste boek dat de revue passeert is ‘De zaak Organon. Geneesmiddelen in de greep van bedrijvenpoker’ (Prometheus, 2018) van Jack Burgers (EUR) en Johan Heilbron (EUR). De auteurs sloegen de handen ineen om zich over de vraag te buigen hoe een gezond farmaceutisch bedrijf in luttele jaren van de aardbodem verdween. We bespreken hun bevindingen, maar ook de vraag wat hen ertoe aanzette om dit onderzoek zonder financiering, maar met vrijwillige hulp van studenten op te zetten. Een gesprek over de publieke rol en functie van de sociologie.

Het tweede boek dat we bespreken is het onlangs verschenen ‘Sociology in Belgium. A Sociological History’ (Palgrave, 2018) van Raf Vanderstraeten (UGent) en Kaat Louckx (Ugent). In dit boek bestuderen de auteurs het ontstaan en institutionalisering van het vakgebied in België vanaf de negentiende eeuw tot heden. Samen met de auteurs maken we de balans en toekomst op van de hedendaagse Vlaamse, Nederlandse en internationale sociologie.

Leonard van ’t Hul, redacteur van het tijdschrift Sociologie Magazine, zal de gesprekken en discussie leiden.