Home » Vacature

Binnen de pool vrijwilligerswerk/mantelzorg zijn wij op zoek naar twee stafmedewerkers. Je wordt tewerkgesteld binnen het domein vrijwilligerswerk, of binnen het domein informele zorg (buurtgericht werken). 

Je volgt het beleid rond vrijwilligerswerk/buurtgericht werken op en zetelt in externe organen.
Je werkt samen met onze partners aan het intern beleid en bouwt de visie verder uit.
Je leidt info– en overlegmomenten met onze partners en bereidt deze voor.
Je begeleidt projecten/projectaanvragen en zet campagnes en studiedagen op poten.
Je bent expert en volgt de nieuwe trends en ontwikkelingen in het domein.
Je promoot en ondersteunt partnerorganisaties in het vrijwilligerswerk/buurtgericht werken.
Je bouwt een intern en extern netwerk uit.
Binnen het domein vrijwilligerswerk ondersteun je onze socio-culturele partnerverenigingen (in het bijzonder de vrouwenvereniging VIVA-SVV) in hun vrijwilligersbeleid.
Binnen het domein informele zorg vervul je een nieuwe functie, wat betekent dat je de kans krijgt om pionierswerk te verrichten.

Einddatum: 

zondag, 11 juni, 2017

Locatie: 

Brussel