Home » Vacature

Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben grote invloed op de samenleving. Om de samenleving, de politiek en het beleid in staat te stellen daar adequaat op te reageren is het belangrijk deze ontwikkelingen en de betekenis daarvan goed in kaart te brengen. Als coördinator/onderzoeker coördineer je inhoudelijk en organisatorisch onderzoeksprojecten binnen een van de thema’s van het werkprogramma en  stuur je  je (senior-) projectmedewerkers aan.

Wij verwachten dat je vanuit een gedegen wetenschappelijke achtergrond en in samenwerking onderzoek doet naar de maatschappelijke betekenis van ontwikkelingen in wetenschap en technologie en hun invloed op de samenleving vanuit het publieke belang.  De coördinatie ligt in jouw handen. Wij zoeken in het bijzonder een coördinator met een internationale blik met als kernexpertise het wetenschapsbeleid en de doorwerking daarvan in het brede veld.

Einddatum: 

zondag, 23 april, 2017

Locatie: 

Den Haag