Home » Vacature

Het gaat om onderwijstaken in de bacheloropleiding Bestuurskunde:

Het verzorgen van werkgroepen in de Bachelor. Voorbeelden van vakken zijn Organisatietheorie, Publiek Management, Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap, Politicologie en verschillende Methoden en Technieken vakken (zie ook de E-studiegids https://studiegids.leidenuniv.nl/studies/show/4857/bestuurskunde van de Bachelor Bestuurskunde voor beschrijvingen van vakken);
Enkele ondersteunende (soms administratieve) taken bij andere vakken;
Docent-mentoraat van een groep (eerstejaars) studenten; 
De uitvoering van de taken vindt plaats in nauw overleg met de cursus- en bachelor coördinatoren.

Einddatum: 

dinsdag, 21 februari, 2017

Locatie: 

Leiden