Home » Vacature

Medewerker kwantitatieve onderzoeksinformatie en analyse - Rathenau Instituut-KNAW

Gerichte, kwantitatieve, en systematische dataverzameling gebeurt in samenwerking met het veld en wordt ter bevordering van internationale vergelijkbaarheid onder andere afgestemd met de OESO en Eurostat.

Je voert zelfstandig en in teamverband analyses uit en kunt de behoeften van gebruikers vertalen in toegankelijke rapportages en producten. Je verhoudt je daarin met onze stakeholders bij departementen, universiteiten, onderzoekinstellingen en financiers, bedrijfsleven en hun koepelorganisaties. Je betrekt cijfers uit statistische bronnen, maar ook uit jaarverslagen en jaarrekeningen van instituten en onderhoudt hierbij een netwerk van experts. Je vertaalt deze inzichten in toegankelijke producties met verhelderende grafische presentaties.

[lees verder]

https://www.academictransfer.com/en/284911/medewerker-kwantitatieve-onde...

Einddatum: 

zondag, 8 september, 2019

Locatie: 

Den Haag