Home » Vacature

Het project is een opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling gelijke kansen, integratie en inburgering. Het project duurt één jaar en wordt uitgevoerd door het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit sociale wetenschappen. 
Het KU Leuven Instituut voor de Overheid is een internationaal georiënteerd en interdisciplinair onderzoeksinstituut dat zich toespitst op verschillende aspecten van public governance. Zowel fundamenteel als toegepast onderzoek behoren tot onze onderzoeksactiviteiten, met aandacht voor theorie, empirie en praktijk. 

Einddatum: 

zondag, 30 april, 2017

Locatie: 

Leuven