Home » Vacature

Als onderzoeksleider ben je verantwoordelijk voor het werven van onderzoeksprojecten, het beheer van de middelen, het superviseren en coachen van meerdere onderzoekers en de goede communicatie van de onderzoeksresultaten met opdrachtgevers, de pers en het werkveld.

Het onderzoeksdomein omvat landenvergelijkend onderzoek naar de rol van kenmerken van het onderwijssysteem voor de allocatie op de arbeidsmarkt, de deelname aan levenslang leren, en sociale cohesie. De nadruk ligt op de analyse van onderwijssystemen wat betreft hun rechtvaardigheid, kwaliteit en efficiëntie aan de hand van internationale datasets (o.m. Eurostat-Labour Force Survey). Verder kan het onderzoeksdomein worden ingevuld met nationaal en internationaal onderzoek naar de wijze waarop grote maatschappelijke uitdagingen – zoals digitalisering, snel veranderende beroepsmarkten, ondernemerschap, burgerschap – vorm krijgen binnen het onderwijssysteem en met welke effecten.

Je zal de onderzoeksopzet mee uitwerken, data verzamelen bij diverse types van stakeholders en deze data analyseren, en over de resultaten van het onderzoek rapporteren aan opdrachtgevers en andere belanghebbenden bij het onderzoek.

Einddatum: 

woensdag, 14 juni, 2017

Locatie: 

Leuven