Home » Vacature

U geeft leiding aan de universitaire lerarenopleidingen: in casu de masteropleidingen tot eerstegraads docent in de bètavakken en maatschappijleer en maatschappijwetenschappen, samen met de educatieve minor Leren Lesgeven. Voorts ook de Pro-U activiteiten gericht op alle in het onderwijs werkzame docenten. U onderhoudt de contacten met onze partnerscholen en participeert in regionale en landelijke overlegorganen. Tevens verzorgt u onderwijs en bevordert en superviseert u onderzoek in dienst van docentprofessionalisering (bijv. vakdidactiek, onderwijsvernieuwing, inzet ICT-toepassingen). U krijgt veel ruimte voor de bevordering van de groei van de lerarenopleiding in kwantitatieve én kwalitatieve zin.

Einddatum: 

woensdag, 27 februari, 2019

Locatie: 

Enschede