Home » Vacature

In dit project, gefinancierd door een NWO-VICI subsidie, zal worden onderzocht hoe socialisatieprocessen in de context van het gezin bijdragen aan de ontwikkeling van vooroordelen en racisme bij kinderen tussen 6 en 10 jaar. Nederlandse gezinnen met verschillende etnische achtergronden (Nederlands, Turks, Surinaams) zullen verschillende malen thuis worden bezocht en in het lab worden uitgenodigd voor de verzameling van gegevens over interetnische ideologieën en etnische socialisatiestrategieën van ouders, de algemene kwaliteit van de ouder-kind relatie, sociale vaardigheden van de kinderen, vooroordelen bij ouders en kinderen, en etnische kenmerken van de bredere sociale omgeving. Het project bestaat uit (1) een longitudinale beschrijvende studie waarin onder andere gebruik zal worden gemaakt van gestandaardiseerde kwantitatieve observatiemethoden in de thuissituatie; (2) een experimentele studie met een randomized controlled design dat plaatsvindt in het lab en waar kinderen door middel van priming worden blootgesteld aan verschillende (combinaties van) interetnische socialisatiestrategieën.

Bijzonder aan dit project is de expliciete verbinding van de gedragswetenschappelijke kern van het project met andere wetenschappelijke disciplines in een internationaal projectteam. De postdoc begeleidt vier promovendi samen met onderzoekers uit verschillende disciplines om het centrale thema van het project vanuit een ander perspectief te onderzoeken, bijvoorbeeld vanuit bestuurskundig, politiek, historisch of juridisch perspectief. De standplaats van het team is Den Haag.

Einddatum: 

vrijdag, 19 mei, 2017

Locatie: 

Den Haag