Home » Vacature

Medewerkers van de afdeling ondersteunen de domeinen van de KNAW en fungeren als secretaris van commissies en raden die adviezen en verkenningen opstellen. Tevens ondersteunen zij het bestuur en directie beleidsinhoudelijk en op strategische onderwerpen in hun overleggen met de KNAW instituten  en  zijn  ze aanspreekpunt voor deze instituten op beleidsinhoudelijke terreinen. Ook ondersteunt de afdeling de relaties met internationale koepels van academies.

Taken

u adviseert over en ondersteunt de uitvoering van de strategie als ook van het beleid wat betreft de (evaluatie van) kwaliteit van onderzoek verricht binnen de KNAW-instituten en ten aanzien van hun collecties
u geeft uitvoering aan activiteiten die de beleidsfunctie ondersteunen via participatie in landelijke beleidsgremia en door het slaan van bruggen naar de academische wereld binnen en buiten de KNAW-gelederen, het bedrijfsleven, de overheid en de politiek
u verzamelt, interpreteert, bewerkt en verspreidt informatie over academische/politieke ontwikkelingen in binnen- en buitenland relevant voor instituten, (advies)commissies, raden, directie en bestuur, en adviseert op basis hiervan

Einddatum: 

zondag, 25 juni, 2017

Locatie: 

Amsterdam