Home » Vacature

De integratie van asielmigranten is een van de meest actuele en relevante thema’s in onze samenleving en staat volop in de belangstelling. Als wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau doe jij hier onderzoek naar.

Je verricht zelfstandig kwantitatief beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek op het terrein van integratie van migrantengroepen, in het bijzonder die van asielmigranten. Ook ben je betrokken bij de uitvoering van kwalitatief onderzoek naar asielmigranten. Je geeft (mede) uitvoering aan de thema’s uit het werkprogramma van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 

Onderzoeksvragen vertaal je in projectvoorstellen en je bewaakt de kwaliteitsnormen van het SCP, de planning en de inzet van mensen en middelen. Je verzorgt de eindredactie van publicaties over de bevindingen van het onderzoek en presenteert de onderzoeksresultaten in (pers)bijeenkomsten. Daarnaast geef je lezingen en publiceer je over de resultaten van het onderzoek. Binnen je werkterrein vertegenwoordig je het SCP en onderhoud je netwerken binnen beleid en onderzoek.

Einddatum: 

vrijdag, 10 maart, 2017

Locatie: 

Den Haag