Artikelen

Het Milgram monopolie

Geplaatst op: 12-02-2013

Veel sociaal psychologen houden zich bezig met kleine-groepsprocessen die zich onder hun nauwlettende regie afspelen in een afgeschermde onderzoeksruimte. Alle voorvallen worden nauwkeurig geobserveerd, geregistreerd, gemeten en gewogen, en statistisch geanalyseerd. Maar over groepsprocessen gaat het. Waarom heet het dan niet 'experimentele microsociologie'? Dat is het toch?

Samenvatting interview met Siewert van Lienden

Geplaatst op: 11-12-2012

Siewert van Lienden verwierf nationale bekendheid als voorzitter van het landelijk aktie komitee scholieren (LAKS) tijdens het scholierenprotest tegen de 1040 urennorm. Een half jaar geleden introduceerde hij de G500, een jongerenbeweging die flinke invloed heeft gehad op nieuwe partijprogramma’s. 

Zygmunt Bauman en het kwaad

Geplaatst op: 03-07-2012

Daar zit iets in, en er zit ook iets anders niet in. Wie Bauman leest over de Holocaust bekruipt het vermoeden dat hij er eigenlijk niets van afweet en er lustig op los fantaseert. Hij denkt dat Eichmann een miezerig radertje was in de Nazi-machine, want Bauman heeft  Hannah Arendt gelezen, en die voorstelling past in haar schema en in zijn stramien. En uiteraard vooral in Eichmanns verdediging. Maar zo was het niet. Bauman stelt zich de Holocaust voor als een gepland en soepel georganiseerd, gemechaniseerd Modern moordbedrijf. En zo was het ook al niet.

Behoud van identiteit binnen diversiteit

Geplaatst op: 29-08-2011

Voor de elfde keer organiseerden de Vereniging voor Sociologie (VVS) en de Nederlandse Vereniging voor Sociologie (NSV) het Vlaams-Nederlandse congres de Dag van de Sociologie. Doel van het jaarlijkse congres is om een staalkaart van het actueel sociologisch onderzoek in Vlaanderen en Nederland te bieden.

"Topsportsucces is maakbaar"

Geplaatst op: 03-08-2011

Interview met topsportonderzoekers Maarten van Bottenburg en Veerle de Bosscher

Welke ingrediënten zijn van belang om in de sport de top te bereiken? Allereerst: aanleg. Zonder zijn fameuze spelinzicht was Johan Cruijff nooit topvoetballer geworden en zonder zijn uithoudingsvermogen had Sven Kramer geen Olympische schaatsmedailles gewonnen.

Sociaal kapitaal in de lage landen - Succes begint met een goede mythe

Geplaatst op: 28-07-2011

Om te kunnen bepalen of Nederland en Vlaanderen succesvolle samenlevingen zijn, is een maatstaf nodig. Rijkdom als maatstaf lijkt heel geschikt, maar wat is de definitie van rijkdom? Dat hangt af van het perspectief. Filosoof Francis Bacon beschreef in 1627 de ultieme rijkdom in een utopie. In het Nieuwe Atlantis zouden mensen niet meer lijden aan armoede, honger of ziekte.

De complexiteit van sociale stijging en daling

Geplaatst op: 06-07-2011

Wie eerst een jaarinkomen had van 20.000 euro en nu van 25.000 euro is een sociale stijger. En wiens inkomen de omgekeerde ontwikkeling heeft doorgemaakt is een sociale daler. Maar zo eenvoudig zijn de begrippen sociale stijging en daling niet de duiden. De complexiteit kan het beste worden geïllustreerd met het beeld van een ladder.

Zeg eens ‘nee’ tegen een survey, deel 1

Geplaatst op: 11-04-2011

‘Aan namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben’. Het is 23 mei 1958 en de licht panikerende sportcommentator Barend Barendse reageert tijdens een wielerwedstrijd op de melding in zijn koptelefoon dat Pierre Pflimlin is gevallen – geen renner, maar de premier van Frankrijk. Destijds was Gadoureks A Dutch Community (1956) nog maar net verschenen, maar inmiddels hebben ook Nederlandse sociologen steeds minder belangstelling voor namen gekregen. Rugnummers moeten ze hebben. Of liever, respondentnummers.

Het goede open interview

Geplaatst op: 28-03-2011

Interviews met vragen waarbij de antwoordmogelijkheden niet vooraf zijn vastgelegd, zogenaamde open interviews, zijn nog steeds populair in de sociologie. Zowel kwalitatief als meer kwantitatief georiënteerde sociologen maken in enige fase van de dataverzameling gebruik van deze methode. Sommigen gebruiken het slechts om de operationalisering van enquêtes ‘informeren’, bijvoorbeeld om te controleren of mensen uit de onderzoekspopulatie wel hetzelfde verstaan onder noties als allochtonen, de buurt, of vrienden.