Massamoord is geen onderwerp voor een sluitende theorie

Geplaatst op: 06-04-2014

In zijn nieuwe boek Compartimenten van vernietiging doet Abram de Swaan een ultieme poging om massamoordenaars te begrijpen. “De Sociologie heeft geen ethische dimensie.”

Conferentie over de wankele democratie op 17 april

Geplaatst op: 06-04-2014

Er gaat geen dag voorbij of er wordt wel ergens in de media verwezen naar het dalende vertrouwen van burgers in politici, politieke partijen en regering. Maar klopt dit beeld wel? Wenden burgers zich inderdaad af van de representatieve democratie, of is dat een mythe? Wankelt de Nederlandse democratie?

Neem nu een abonnement voor maar € 25,- op Sociologie Magazine

Geplaatst op: 27-01-2014

"Er is ontzettend veel kennis beschikbaar over onze maatschappij. Maar, zegt men, het is wetenschap. Interessant, maar het gaat niet over ons. Sociologie Magazine bewijst het tegendeel. Door nooit de praktijk uit het oog te verliezen. Alleen al daarom zou iedereen Sociologie Magazine moeten lezen"

- Bram Peper

Klik hier om een abonnement te nemen.

The XVIII ISA World Congress of Sociology in 2014

Datum: 13 jul 2014 (Gehele dag) - 19 jul 2014 (Gehele dag)

The ISA World Congress of Sociology will be held on 2014 in Yokohama, Japan.

"In the less than 150 years since the port opened to foreign trade, Yokohama has been transformed to become Japan's second largest city, with a population of 3.6 million and a culture distinct from that of neighboring Tokyo.

Het Milgram monopolie

Geplaatst op: 12-02-2013

Veel sociaal psychologen houden zich bezig met kleine-groepsprocessen die zich onder hun nauwlettende regie afspelen in een afgeschermde onderzoeksruimte. Alle voorvallen worden nauwkeurig geobserveerd, geregistreerd, gemeten en gewogen, en statistisch geanalyseerd. Maar over groepsprocessen gaat het. Waarom heet het dan niet 'experimentele microsociologie'? Dat is het toch?

Nacht van de Sociologie op 6 maart

Geplaatst op: 26-02-2014

Donderdag 6 maart vindt de Nacht van de Sociologie plaats in het Platform Theater in Groningen. Het thema van dit jaar is: Geen Stress.

Voor meer informatie over het programma en de sprekers, kijk op: www.nachtvandesociologie.nl

Reactie op column Abram de Swaan

Geplaatst op: 12-02-2013

Beste redactie,

Hierbij een korte reactie op Abram de Swaan's column "Het Milgram Monopolie."