Veni-beurzen maatschappijwetenschappers

Geplaatst op: 20-08-2015

Onder de Veni-beurzen voor maatschappijwetenschappers in 2015 onder meer deze veelbelovende onderzoekstitels: 'Een beter begrip van arbeidsuitbuiting' door Masja van Meeteren (UL - Criminologie); 'Islamitisch Geloof en Democratische Steun in het Midden-Oosten' van Niels Spierings (RU - Sociologie) en 'Spreading Fertile Ideas - Social Network Influences on Having Children' van Gert Stulp (RUG - Sociologie). In de Veni-ronde investeert NWO in 'ongebonden' en 'nieuwsgierig' onderzoek.

Dubbel themanummer actor-netwerk theorie (ANT)

Geplaatst op: 20-08-2015

Het actuele (dubbel-)themanummer van het Nederlandse academische tijdschrift 'Sociologie' verkent de waarde van actor-netwerk theorie (ANT). 'ANT opent de weg voor de studie van die vreemde hybriden, die monsterlijke dingen die nooit helemaal het één of het ander zijn.' Aldus de samenstellers Irene van Oorschot, Amade M’charek, Jaron Harambam en Ruth Benschop.

Neem nu een abonnement voor maar € 25,- op Sociologie Magazine

Geplaatst op: 27-01-2014

"Er is ontzettend veel kennis beschikbaar over onze maatschappij. Maar, zegt men, het is wetenschap. Interessant, maar het gaat niet over ons. Sociologie Magazine bewijst het tegendeel. Door nooit de praktijk uit het oog te verliezen. Alleen al daarom zou iedereen Sociologie Magazine moeten lezen"

- Bram Peper

Klik hier om een abonnement te nemen.

Conference of the European Sociological Association 2015

Datum: 25 aug 2015 (Gehele dag) - 28 aug 2015 (Gehele dag)

The theme for the conference is 'Differences, Inequalities and Sociological Imagination'. Confirmed plenary speakers: Zygmunt Bauman, Professor Emeritus at the University of Leeds; Gurminder K. Bhambra, Professor at the University of Warwick; Arlie R. Hochschild, Professor Emeritus at the University of California, Berkeley; Christopher T. Whelan, Professor at the Queen’s University Belfast & Geary Institute, University College.
This 12th Conference of the European Sociological Association 2015 will take place in Prague. Abstracts konden worden ingezonden tot 15 februari.

Zelf-meten is weten

Geplaatst op: 18-08-2015

Via sociale media de eigen sportprestaties prijsgeven: afgelegde afstanden, tijdsduur en verbrande calorieën. Het zijn voorbeelden van self-tracking, omarmd door de Quantified Self Movement.

Joop Ellemers 1930-2015

Geplaatst op: 15-07-2015

Op 2 juli overleed Joop Ellemers, een van de laatste vertegenwoordigers van de eerste naoorlogse generatie sociologen. Jacques van Doorn, die er zelf deel van uitmaakte, omschreef deze generatie als een tussengeneratie: “sociaal geografen qua opleiding, sociografen naar naam, sociologen uit ambitie” (Sociologische Gids, 1964, p. 28). Het is deze generatie geweest die in belangrijke mate vorm heeft gegeven aan de ‘moderne sociologie’ zoals die vanaf de jaren vijftig in ons land is ontstaan.

Wielrennen en sociologie

Geplaatst op: 08-07-2015

'Nederland heeft de gele trui' Nieuw boek van socioloog Benjo Maso over wielrennen in de Lage Landen vanuit sociologisch en historisch perpectief. Over hoe 'Voorzichtige belangstelling uitgroeide tot een nationale bezieling'.