Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen: examenbesprekingen

Geplaatst op: 25-05-2016

Jaarlijks organiseert de NVLM de examenbesprekingen voor Maatschappijleer 2 (VMBO) en Maatschappijwetenschappen (HAVO/VWO). De besprekingen dragen bij aan een eerlijke en eenduidige correctie van de gemaakte examens. De besprekingen vinden plaats op 25 en 27 mei en de verslagen verschijnen op de site.

Open access van Sociologie tijdschriften

Geplaatst op: 24-05-2016

Bij Amsterdam University Press verschijnt het tijdschrift Sociologie in 'gouden open access'en is voor iedereen gratis toegankelijk. Het tijdschrift Mens en Maatschappij is met 'delayed open access' drie jaar na verschijning voor ieder gratis toegankelijk. Met het nummer van april 2014 nu beschikbaar, neigt de effectieve wachttijd eerder naar de twee jaar.

Neem nu een abonnement voor maar € 25,- op Sociologie Magazine

Geplaatst op: 27-01-2014

"Er is ontzettend veel kennis beschikbaar over onze maatschappij. Maar, zegt men, het is wetenschap. Interessant, maar het gaat niet over ons. Sociologie Magazine bewijst het tegendeel. Door nooit de praktijk uit het oog te verliezen. Alleen al daarom zou iedereen Sociologie Magazine moeten lezen"

- Bram Peper

Klik hier om een abonnement te nemen.

Forum International Sociological Association 2016

Datum: 10 jul 2016 (Gehele dag) - 14 jul 2016 (Gehele dag)

The Third ISA Forum will be convened in Vienna, Austria, 10-14 July 2016 on the theme “The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World.” This theme encourages a forward-orientation in empirical, theoretical, and normative research to tackle the problems and opportunities that often cut across borders.
Abstracts (submission: 14 April 2015 - 30 September 2015 24:00 GMT) to be submitted in English, French or Spanish.

Het delen van onderzoeksdata: niet altijd even populair

Geplaatst op: 12-03-2016

Open Access is een speerpunt tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016. Minister Sander Dekker zal sterk inzetten op de Open Science Agenda van EU-commissaris Carlos Moedas voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie.

Sociologie Magazine themanummer Hybriden

Geplaatst op: 17-05-2016

Sociologie Magazine verschijnt in een iets dikkere editie dan normaal. In het nummer Hybriden vind je onder meer: Visuele-Cultuur-prof Anneke Smelik over cyborgs als menselijke machines, essay van onze redacteur Leen Sterckx over mensen van gemengde herkomst of dubbel bloed, en uitleg van Jantine van Lisdonk over de complexe verdeling tussen de seksen. Met de SociologieHelden George Herbert Mead, Georg Simmel, Ibn Khaldun en Clifford Geertz in onze jaarlijkse serie over bekende en minder bekende sociologen.

Godfried Engbersen over vluchtelingen

Geplaatst op: 12-05-2016

Godfried Engbersen pleit voor versnelling van het integratie-proces van vluchtelingen in Euronews. De WRR-publicatie 'Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten' vindt daarmee internationale mediale weerklank.