Colofon

Sociologie Magazine, vervolg van Facta, sociaal-wetenschappelijk magazine, is een uitgave van de Nederlandse Sociologische Vereniging in samenwerking met Virtùmedia en verschijnt vier keer per kalenderjaar.

Redactie-adres
Grote Rozenstraat 31
9712 TG Groningen

redactie@sociologiemagazine.nl

Hoofdredactie
Ellie Smolenaars

Bureau- en eindredactie
Jacob Moerman

Redactie

Jurre van den Berg, Samira van Bohemen, Thijs van Dooremalen, Arno van der Hoeven, Leonard van ’t Hul, Jillis Kors, Jessica Nooij, Roderick Sluiter, Leen Sterckx, Marjolijn Voogel

Vaste medewerkers
René Gabriëls, Bart van Heerikhuizen

Webredactie

Fenneke Visscher

Raad van Advies

Ignace Glorieux, Wim van Oorschot, Warna Oosterbaan, Piet Renooy, Kitty Roukens, Joop Schippers, Sietske Waslander

Uitgever
Pepijn Dobbelaer
Postbus 595
3700 AN Zeist
030-6920677
pdobbelaer@virtumedia.nl

Vormgeving
Marije van der Veen, Twin Media bv, Culemborg (NL)

Druk
Veldhuis Media Raalte

Abonnementen Sociologie Magazine
4 nummers per jaar
NSV-leden ontvangen Sociologie Magazine gratis
Particulier: € 35,-
Instellingen: € 68,50
Studenten/aio: € 26,95
Collectieve afname: in overleg

Een abonnement kan elk moment ingaan. Het abonnement wordt aangegaan voor een jaar en automatisch verlengd, tenzij uiterlijk twee maanden voor verlenging schriftelijk wordt opgezegd.

Correspondentieadres: Abonnementenland,
t.a.v. Sociologie Magazine, Postbus 20, 1910 AA
Uitgeest T 0251 257926 of F 0251 310405

Adreswijziging abonnees
info@virtumedia.nl

Advertenties

Merijn van stralen, Virtùmedia
030 693 11 77
mvanstralen@virtumedia.nl 

Of bekijk de advertentie-pagina


Distributie
VMBpress, Heemskerk
0251-257935

ISSN 0928-5350

Niets uit deze uitgave mag -worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.