Nieuws

Boekpresentatie: De gekleurde werkelijkheid

Geplaatst op: 09-02-2016

Corina Duijndam presenteert haar boek 'De gekleurde werkelijkheid. Jonge moslims tussen uitersten' (uitgeverij Querido). Op 14 februari in Podium Mozaïek te Amsterdam, presentatie door Hafsa Mahraoui en optreden van rapper Kami Kazi (www.kami-kazi.nl).

Don Weenink ontvangt ERC Grant

Geplaatst op: 08-02-2016

Don Weenink van de Universiteit van Amsterdam ontvangt een ERC Consolidator Grant voor onderzoek naar de cruciale rol die groepen spelen bij geweld in de publieke ruimte. De European Research Council Grant is bedoeld voor baanbrekend onderzoek door jongere onderzoekers en bedraagt 2 miljoen euro.

Mark Elchardus over Het nieuwe werken

Geplaatst op: 03-02-2016

Het werk is intenser geworden. En zingeving zoeken we ook graag buiten ons werk. Mark Elchardus geeft op 16 februari van 19-21 uur een lezing over de Toekomst van het Werken en nodigt uit samen de toekomst te voorspellen. Klik op de link voor de Youtube aankondiging van de Vrije Universiteit Brussel.

Zygmunt Bauman over social media

Geplaatst op: 01-02-2016

De 90-jarige Brits-Poolse socioloog gaf een interview aan de Spaanse krant Le Pais en deelde zijn pessimisme over democratie, social media, gemeenschap. Met een korte video.

Visuele sociologie Master

Geplaatst op: 25-01-2016

Sociologie is overal, maar niet iedereen ziet het altijd. Goldsmiths University London heeft een master programma Visual Sociology en maakte filmpjes om sociologie zichtbaar te maken.

Verwey-Jonker eerste afgestudeerde socioloog van Nederland

Geplaatst op: 21-01-2016

De eerste afgestudeerde socioloog in Nederland was in 1932 Hilda Verwey Jonker (1908-2004). Ondanks haar cum laude promotie was een academische loopbaan daarna uitgesloten voor Verwey-Jonker vanwege de toentertijd geldende beroepsverboden voor gehuwde vrouwen.  Toch zou ze naam maken als socioloog in de politiek, onder meer dankzij haar (internationale) werk voor vluchtelingen en migranten, het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur van de SER en haar vele publicaties.

Migranten en mainstream

Geplaatst op: 23-12-2015

Hoe ver staan migranten af van de ‘mainstream’ van de Nederlandse samenleving? Het SCP wijdt er de uitgebreide publicatie Werelden van Verschil aan. Met genuanceerde kennis over wederzijdse sociaal-culturele afstand(elijkheden).

Oud-minister in actie tegen opheffen ITS

Geplaatst op: 17-12-2015

Het Nijmeegse onderzoeksinstituut ITS staat onder grote druk. Voormalige medewerkers kwamen in actie en stuurden een Open brief. De ondertekenaars, waaronder mede-oprichter en oud-minister Jos van Kemenade, willen voorkomen dat de kennisinfrastructuur van het ITS met haar maatschappelijke dienstverlening verloren gaat. Ze stellen wel een marktconforme sanering voor.

Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking?

Geplaatst op: 11-12-2015

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt de Sociale Staat van Nederland 2015 uit. Nederland blijkt in de post-crisistijd niet voor ieder zo goed op te veren, danwel veert terug; met 'toegenomen armoede in een aantal kwetsbare groepen, zoals eenoudergezinnen en uitkeringsgerechtigden, tot historisch gezien hoge niveaus.' en 'De crisis heeft een stijging veroorzaakt van kwetsbare burgers.'

Waarom morele vragen politiek urgent worden

Geplaatst op: 02-12-2015

Gabriël van den Brink nam op 27 november afscheid als hoogleraar Maatschappelijke bestuurskunde aan de Tilburgse Universiteit. Zijn afscheidsrede luidde 'Waarom morele vragen politiek urgent worden'. Nederlandse politici schieten wezenlijk tekort in het maken van morele overwegingen, aldus Van den Brink, terwijl die juist steeds essentiëler worden in moderne wereld. Daarvoor betalen we de prijs van breed levende politieke onvrede.