Artikelen

De aankomst van de wandelvereniging Nijmegen op het binnenterrein van de Prins H in 1935

Tegenwoordig wandelen we voor ontspanning of gezondheid. Maar honderd jaar geleden was wandelen óók een uiting van emancipatie en politiek. Door samen de natuur en de stad in te trekken, maakten achtergestelde groepen zich zichtbaar voor het publiek en versterkten zij hun onderlinge solidariteit. Hoe zag dat eruit?

Vrouw roept door megafoon tijdens een demonstratie

De polarisatie tussen progressieven en conservatieven beheerst maar al te vaak onze beeldschermen, krantenpagina’s en sociale media. Denk aan de discussies over migratie, klimaat en het coronabeleid. Maar is dit nu dé culturele breuklijn die de West-Europese samenleving verdeelt? 

Militairen staan op een rij

Kan een krijgsmacht opereren als een vredesbeweging? Of is een krijgsmacht een organisatie met een geweldsmonopolie? Vooral in Nederland is sprake van een maatschappelijke taboe rond geweld wanneer het haat om militaire operaties, die tegelijkertijd als noodzakelijk worden gezien.

Een uitgestoken hand met een kompas er in.

Wat vinden we goed en wat vinden we slecht? Welke zaken zijn wenselijk, nastrevenswaardig, fatsoenlijk en nuttig, en welke zijn afkeuringswaardig, verwerpelijk, onbeschaafd en ongeschikt? Onderzoek lat zien dat normen en waarden aan veranderingen onderhevig zijn. Hoe is het in deze tijd gesteld met het morele kompas van de Nederlandse burgers? 

Mensen

Plotseling maakten ze hun entree in het Nederlandse landschap van politiek en media: de verwarde personen. Maken ze de samenleving onveiliger? En wie gaan nu eigenlijk achter deze verzamelnaam schuil? Karlijn Roex toonde in Sociologie Magazine #1, 2020, de 'macht van het normale' en neemt een hardnekkige mythe op de korrel.

Tienskip
'Democratie is niet iets dat je als burger overkomt, maar waar je zelf een actieve bijdrage aan kunt leveren.'
Mensen

Politiek vertrouwen stond in Nederland het afgelopen jaar hoog op de agenda, vooral door de coronacrisis en de bestuurscrisis. Wat vertellen deze crises ons over het vertrouwen in de politiek? En waarom is het belangrijk om oog te hebben voor verschillen tussen sociale groepen?

Een zaal

Wetenschap en wetenschappers vervullen een prominente rol in de hedendaagse samenleving. Is dat terecht? Raf Vanderstraeten plaatst de evolutie van de wetenschap in een sociologisch perspectief, van het elitaire karakter van het Ancien Régime tot onze huidige kennismaatschappij.

Een quinoa-bowl

Het liefst zijn we allemaal zo gezond mogelijk. Helaas is dat niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Er bestaan grote verschillen in gezondheid tussen mensen, niet alleen veroorzaakt door pech of toeval. Hoe zijn de systematische verschillen tussen sociale groepen in de samenleving te verklaren?

Een straatnaambord van Wall Street

Hoe kan het dat de huizenprijzen de afgelopen jaren zo fors zijn gestegen? De documentaire Push probeert het antwoord te vinden op deze vraag en laat zien dat allerlei duistere krachten een desastreuze rol hebben gespeeld.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine artikelen