Artikelen

Mensen

Plotseling maakten ze hun entree in het Nederlandse landschap van politiek en media: de verwarde personen. Maken ze de samenleving onveiliger? En wie gaan nu eigenlijk achter deze verzamelnaam schuil? Karlijn Roex toonde in Sociologie Magazine #1, 2020, de 'macht van het normale' en neemt een hardnekkige mythe op de korrel.

Tienskip
'Democratie is niet iets dat je als burger overkomt, maar waar je zelf een actieve bijdrage aan kunt leveren.'
Mensen

Politiek vertrouwen stond in Nederland het afgelopen jaar hoog op de agenda, vooral door de coronacrisis en de bestuurscrisis. Wat vertellen deze crises ons over het vertrouwen in de politiek? En waarom is het belangrijk om oog te hebben voor verschillen tussen sociale groepen?

Een zaal

Wetenschap en wetenschappers vervullen een prominente rol in de hedendaagse samenleving. Is dat terecht? Raf Vanderstraeten plaatst de evolutie van de wetenschap in een sociologisch perspectief, van het elitaire karakter van het Ancien Régime tot onze huidige kennismaatschappij.

Een quinoa-bowl

Het liefst zijn we allemaal zo gezond mogelijk. Helaas is dat niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Er bestaan grote verschillen in gezondheid tussen mensen, niet alleen veroorzaakt door pech of toeval. Hoe zijn de systematische verschillen tussen sociale groepen in de samenleving te verklaren?

Een straatnaambord van Wall Street

Hoe kan het dat de huizenprijzen de afgelopen jaren zo fors zijn gestegen? De documentaire Push probeert het antwoord te vinden op deze vraag en laat zien dat allerlei duistere krachten een desastreuze rol hebben gespeeld.

Een persoon met de handen gebonden

Mensenhandel kent vele verschijningsvormen. Een rondgang in de wereld van uitbuiting en georganiseerde criminaliteit.

De Wallen in Amsterdam

'Je moet er wat voor over hebben om af te studeren als socioloog aan de UvA.'

Hoe doe je onderzoek naar een groep die op het punt staat om gecriminaliseerd te worden? Het overkwam UvA-studente Sociologie Silke Baas die de vraagzijde binnen sekswerk als onderwerp voor haar BA-scriptie had gekozen. Dit artikel werd gepubliceerd in Sociologie Magazine 2019, #3.

Hapjes

Het bewerkstelligen van maatschappelijke veranderingen verloopt beter en sneller door wijzigingen in structuur dan in karakter. Aldus betoogt René van Someren, in een bijdrage over arbeidsdiscriminatie in Sociologie Magazine 2018, #1. 'Mensen laten zich in hun gedrag leiden door hun attitudes, tenzij zij belemmerd worden om dat gedrag te vertonen.'

Een persoon bij een kraampje met kunst
Subsidieaanvragen van Vlaamse kunstenaars in kaart gebracht.

 

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine artikelen