Nieuws

De WRR over Big Data

Geplaatst op: 28-04-2016

Op 28 april publiceert de WRR de onderzoeksresultaten van 'Big Data in een vrije en veilige samenleving'. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wil zich daarbij vooral richten op de regulering van data-analyse en -gebruik, in plaats van op een verzwaring van de regulering van dataverzameling.

Essaywedstrijd voor studenten

Geplaatst op: 19-04-2016

Ontruk je werk aan de vergetelheid en doe mee aan de essaywedstrijd voor studenten van Sociologie Magazine. De deadline is 1 september 2016. Meer info: open de BijlagePdF met alle details over het hoe, wat, wanneer en waarom.

Krisis, Marx en Foucault

Geplaatst op: 14-04-2016

De nieuwe Krisis is uit, met een close-reading van Karl Marx, een voorstel om de rijken te verbannen, een herontdekt interview met Rorty en denkgrondstof over Foucault. Krisis is het tijdschrift voor actuele filosofie.

Wandelen door Molenbeek

Geplaatst op: 12-04-2016

Op donderdag 14 april gidst Hans Vandecandelaere, auteur van 'In Molenbeek' door de veelbesproken Brusselse wijk Molenbeek. Vandecandelaere dook twee jaar onder in de coulissen van een van de meest misbegrepen stadswijken van het Brussel. Dit is een activiteit van de Vlaamse Verening voor Sociologie.

Oratie hoogleraar Pedagogiek Renske Keizer

Geplaatst op: 07-04-2016

Renske Keizer is benoemd tot hoogleraar Pedagogiek aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Haar oratie, met de titel ‘Waar staat papa? Over grenzen denken?,’ vindt plaats op 15 april 2016. Hier vind je een filmpje van Erasmus University over vaderschap. Centraal in Keizer's werk

Jaap Dronkers overleden

Geplaatst op: 31-03-2016

Het spijtige bericht bereikte ons dat Jaap Dronkers op 71-jarige leeftijd onverwacht is overleden. Onderwijssocioloog Dronkers was een internationaal gewaardeerd wetenschapper. Kritisch en betrokken bedreef hij publieke sociologie: 'Dat is de publieke taak van de sociologie: het toetsen van die ‘onaantastbare’ theorieën', schreef hij

Generatie 'Gezond en Gelukkig'

Geplaatst op: 31-03-2016

Jongeren in Nederland: minder seks, roken, drinken en blowen. En nog steeds sociaal en tevreden. Meldde het SCP. Het SCP werkte mee aan de dataverzameling van het 15 maart verschenen internationale WHO/HBSC-rapport over de gezondheid en het welzijn van jongeren uit Europa en Noord-Amerika. De volledige PdF van het internationale onderzoek is te vinden via de link.

Te weinig 'science in transition'

Geplaatst op: 29-03-2016

Het derde symposium Science in Transition bevestigde opnieuw dat het wetenschapssysteem niet perfect is, maar veranderingen zetten zich niet door. Volgens Barend van der Meulen van het Rathenau Instituut investeren overheden en bestuurders in wetenschap, ”niet omdat ze willen weten, maar omdat ze willen winnen.”

Kritiek op godsdienstsociologie

Geplaatst op: 24-03-2016

Met de focus op traditionele instituten staat de uitkomst volgens Wies Houweling al bij voorbaat vast. 'Helaas zijn godsdienstsociologen niet in staat te meten wat nieuw is'. Aldus Houweling over het onderzoeksrapport God in Nederland 2016.

Tijdsbestedingsonderzoek naar Media

Geplaatst op: 22-03-2016

Donderdag 24 maart verschijnt de SCP-publicatie 'Media: Tijd' en beschrijft media-gedrag zoals televisie kijken, radio luisteren en internetten. Een week lang hielden 2.904 respondenten iedere dag 10 minuten hun activiteiten bij.