Home » Artikel
Benchmarking

Benchmarking tool voor werkgevers

Op basis van onderzoek van de Universiteit Utrecht is een online tool ontwikkeld die organisaties in kunnen zetten om de duurzame inzetbaarheid van hun personeelsbestand te meten met een online tool. Werkgevers kunnen de uitkomsten van de meting onmiddellijk vergelijken met dat van gelijksoortige bedrijven. Zo ontdekken werkgevers wat ze kunnen veranderen om werknemers te helpen om duurzamer, productiever en gemotiveerder te werken.

Van onderzoek naar tool

Het is opmerkelijk dat het vanuit sociologisch onderzoek gelukt is om een product te maken dat daadwerkelijk op de markt komt. Vanuit de bètawetenschappen en life sciences lukt dit regelmatig, maar in de alfa- en gammawetenschappen is het zeldzamer. Er wordt steeds meer waarde gehecht aan duurzaamheid, zowel op het gebied van duurzame inzetbaarheid van mensen als duurzaamheid op het gebied van energie opwekken en gebruiken. De nieuwe benchmarking tool wordt gefinancierd vanuit Europa omdat het voortvloeit uit het Europese Sustainable Workforce onderzoek van Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie. De hoogleraar doet al langer onderzoek naar samenwerken. De centrale vraag in het onderzoek, waarvoor gegevens van 259 bedrijven uit negen Europese landen en in zes economische sectoren zijn bestudeerd, is hoe de investeringen van bedrijven in hun werknemers in de praktijk uitpakt. Op basis van die gegevens hebben onderzoekers van de Future of Work hub van de Universiteit Utrecht een HR tool ontworpen. De UU geeft het bedrijf 2DAYSMOOD daar een commerciële licentie op, waarmee gewerkt kan worden aan de doorontwikkeling voordat het product op de markt komt.

Proof of Concept

Vanaf het begin van het gefinancierde onderzoek was er de ambitie om hier ook een Proof of Concept bij te krijgen. Een dergelijke POC-grant wordt niet vaak toegekend aan sociale wetenschappers. Hiervoor moet je het onderzoek op een praktische, commerciële manier kunnen toelichten. Het is de onderzoekers van de UU gelukt om de extra financiering van 150.000 euro binnen te halen. Daarmee is het gelukt om het model en de onderzoeksdata om te zetten tot een werkend product en met de online benchmarking tool te komen. De EU zag hoeveel de onderzoeksdata waard is en wat het kan doen om het werkende leven van mensen te verbeteren.

Gericht op organisatieniveau

Wanneer het gaat om duurzame inzetbaarheid van medewerkers richten veel bedrijven zich op trainingen voor vitaliteit. Deze zijn doorgaans op het individu gericht omdat het tot dusver ontbreekt aan inzichten en middelen om op organisatieniveau aan het probleem te sleutelen. Doordat de benchmarking tool op de hele organisatie gericht is, ziet de EU hier toekomst in. Niet alleen geeft de tool een algehele score van duurzame inzetbaarheid, maar ook krijgen bedrijven inzicht in zes onderliggende aandachtsgebieden, waaronder betrokkenheid, doorgroeimogelijkheden en werkdruk. Hierdoor krijgen managers de mogelijkheid om gericht middelen in te zetten om zo de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen.

Details

Structuur: