Publicaties

Etnische diversiteit in Nederlandse buurten

In steeds meer Nederlandse buurten is de etnische diversiteit toegenomen. Joran Laméris laat zien dat dit gevolgen heeft voor de sociale cohesie. De oorspronkelijke versie van deze bijdrage verscheen eerder in nummer 1 2018 van Sociologie Magazine.

Ook al gaat deze vertaling van Aristoteles’ Politica over staatsinrichting, ze kan gelezen worden als een proeve van protosociologie. Immers, dit werk van de Griekse filosoof bevat niet alleen een schets van een ideale staat, maar ook een nauwgezette analyse van de samenleving uit zijn tijd.

In tegenstelling tot Nederland, wordt in Belgie ieder jaar een Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting uitgegeven. Omdat de armoede in beide landen toeneemt, zou het goed zijn wanneer niet alleen bij de zuiderburen elk jaar een boek verschijnt met beleidsrelevante wetenschappelijke artikelen.

Hauke Brunkhorst is ongetwijfeld een van de meest interessante Duitse sociologen. Dat is mede te danken aan de ingenieuze wijze waarop hij een brug weet te slaan tussen de systeemtheorie a la Niklas Luhmann en de kritische theorie van Jurgen Habermas.

De twintigste editie van het Sociaal en Cultureel Rapport gaat over de mogelijkheden en beperkingen van een overheid die in toenemende mate een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Met het oog daarop stonden vier onderzoeksvragen centraal. 1: In hoeverre is de eigen verantwoordelijkheid de laatste decennia toegenomen?

Le nouvel Ésprit du Capitalisme (1999) van Luc Boltanski en Eve Chiapello is een van de meest besproken sociologische boeken van de laatste jaren. Daarin wordt betoogd dat de geest van het kapitalisme zich sinds de jaren zestig heeft gewijzigd en de economische orde op een andere manier legitimeert.

Voedselbanken pretenderen zowel een sociaal als een ecologisch doel te dienen: het bestrijden van armoede en verspilling. Op grond van grondig onderzoek beargumenteert Stephan Lorenz dat  voedselbanken (tafeln in het Duits) de beoogde doelen niet bereiken. Hij wijst erop dat het accent eerder op het tekort aan voedsel wordt gelegd (de retoriek van de ‘honger’) dan op het overschot aan voedsel.

Een lange tijd was het begrip 'klasse' zowel in de sociologie als de politiek out, omdat: we are all middle class now. Mede door toedoen van de publicatie van leven aan de onderkant van Th eodore Dalrymple is het weer ‘in’ om over klassenverschillen te spreken.

Dit boek is een themanummer over populisme van het tijdschrift Sociologie, bestaande uit diverse  artikelen, een interview met de Mexicaanse politicoloog Benjamin Arditi en een bespreking van boeken die Bas Heijne en Dick Pels daarover schreven. De redacteuren van het nummer willen een drievoudige breuk met het bestaande onderzoek naar populisme forceren.

Toen Theodor W. Adorno in 1968 als voorzitter van de Deutsche Gesellschaft fur Soziologie afscheid nam, hield hij zijn gehoor voor dat mensen ertoe verleid worden om zich zelfs in de meest intieme momenten te voegen naar wat een bepaalde maatschappelijke rol van ze verlangt. Volgens hem disciplineert het kapitalisme individuen zodanig dat ze zich conformeren aan de status quo.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine publicaties