Home » Rubriek

Society

Een quinoa-bowl
Artikel - 17 mei 2023

Het liefst zijn we allemaal zo gezond mogelijk. Helaas is dat niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Er bestaan grote verschillen in gezondheid tussen mensen, niet alleen veroorzaakt door pech of toeval. Hoe zijn de systematische verschillen tussen sociale groepen in de samenleving te verklaren?

Sollicitatiegesprek
Nieuws - 17 apr 2023

Onderzoek door dr. Bram Lancee, socioloog aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), laat zien dat discriminatie bij sollicitatieprocessen een groeiend probleem is in Nederland. Blijkbaar is er de intentie om dit tegen te gaan, door allerlei programma’s en beleid, maar de discriminatie neemt alleen maar toe.

Hapjes
Artikel - 14 apr 2023

Het bewerkstelligen van maatschappelijke veranderingen verloopt beter en sneller door wijzigingen in structuur dan in karakter. Aldus betoogt René van Someren, in een bijdrage over arbeidsdiscriminatie in Sociologie Magazine 2018, #1. 'Mensen laten zich in hun gedrag leiden door hun attitudes, tenzij zij belemmerd worden om dat gedrag te vertonen.'

Een persoon kijkt in een bak met elpee's
Artikel - 3 apr 2023

Muzieksmaak - wat doet het er eigenlijk toe? Het is leuk om erover van gedachten te wisselen, maar uiteindelijk valt over smaak niet te twisten, toch? Over hiërarchische denkbeelden en de vervagende grenzen tussen 'hoge' en 'lage' cultuur.

Een persoon springt blij in de lucht
Artikel - 27 mrt 2023

Valt over smaak te twisten? En zo ja, op welke manieren? Koen van Eijck laat zien dat binnen de culturele consumptiepatronen van de hogere middenklasse de afgelopen jaren veelzeggende verschuivingen plaats hebben gevonden. Voer voor sociologen, dus.

Graffiti op een muur
Artikel - 15 mrt 2023

Hoe vrij leven de mensen in de Deense Vrijstad Christinia? Is er daadwerkelijk geen armoede? En zijn alle mensen wel zo gelijk als de enclave ons buitenstaanders wil doen geloven? Sociologie Magazine-redacteur Vicky Pettens verblijft er tien dagen en maakt een balans op.​

'De enige echte centen die binnenkomen, zijn afkomstig van de toeristen.'

Een man met een stapel geld in zijn handen
Nieuws - 6 mrt 2023

Vaak wordt er gesuggereerd dat je inkomen gespiegeld wordt aan je opleidingsniveau of intelligentie.

Een computer in het donker
Artikel - 28 feb 2023

Een groot aantal jongeren krijgt wel eens te maken met cyberpesten, oftewel pesten via informatie- en communicatietechnologieën. Onderzoek uit 2017 in Vlaanderen toont aan dat er veel slachtoffers zijn. Wat zijn de beste manieren om cyberpesten tegen te gaan?

Een hand met daarin 10 euro
Artikel - 23 feb 2023

'Het is duidelijke dat de fondsenwerving aan verandering onderhevig is.'

Bij het woord 'daders' denken we al snel aan crimineel en asociaal gedrag. Maar hoe staat het met de goede daden?

Klaslokaal
Artikel - 26 jan 2023

Hoe belangrijk is onderwijs? En hoe schatten mensen hun eigen status in? Onderzoek in 31 westerse landen laat zien dat onderwijs meer dan ooit zorgt voor maatschappelijke ongelijkheid. Over schooled societies en de polarisatie tussen opleidingsgroepen.

Door Jochem van Noord

Pagina's

Abonneren op Society