Veenbrand
7 feb 2019

Bij uitgeverij Prometheus verscheen Veenbrand van Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar beleid en bestuur van de zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tussen 2014 en 2018 volgde hij voor Het Financieel Dagblad de politieke, economische en maatschappelijke betekenis van de onzekerheden in onze samenleving.

Essay van Ruud Fiers
7 feb 2019

Vorig jaar schreef Sociologie Magazine voor de derde keer een essaywedstrijd uit. In het nieuwe nummer van Sociologie magazine het essay dat de tweede plaats behaalde, van Ruud Fiers, over de verdediging van homorechten en vrouwenemancipatie door radicaal rechtse politieke partijen.

 

ARTIKEL

Cover nummer 1-2019
De natie heeft een romantische connotatie met een homogeen volk dat samen

Studentennieuws

27 nov 2018

Op 4 december houdt de USAB (Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding) van Universiteit Antwerpen een colloquium naar aanleiding van de publicatie Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2018. In het nieuwe Jaarboek zoomen de auteurs in op verschillende domeinen van armoede.

NIEUWS

Boek Vriendjespolitiek bekroond
27 nov 2018

Op 4 oktober is de Anti Fraude Award aan Bart de Koning uitgereikt, voor zijn boek Vriendjespolitiek. Fraude en corruptie in Nederland. Deze Award wordt jaarlijks toegekend aan personen en organisaties die zich inzetten om fraude tegen te gaan. De Koning dook voor de website Follow the Money in op fraude in Nederland.

Over het algemeen worden emotionele uitingen van burgers over politieke kwesties met bezorgdheid bekeken. Is dit terecht? Wat is de rol van emoties precies, en hoe verhouden zij zich tot de rede? Is de verhouding tussen emotie en rede daadwerkelijk verschoven? En zo ja, hoe zit dat precies? De bij Amsterdam University Press (AUP) verschenen bundel Het hart op de tong probeert de antwoorden te vinden op deze en nog veel meer vragen, met bijdragen van filosofen, sociologen en historici. Samengesteld door René Gabriëls, Sjaak Koenis en Tsjalling Swierstra.
 

Essaywedstrijd 2018

Essaywedstrijd

Wie wordt de opvolger van Erwin Gielens (Tilburg Univ, 2016) en Nicky Gabriëls (UGent, 2017)? Doe mee aan de Essaywedstrijd van Sociologie Magazine!

Waarom een essaywedstrijd?
Vrijwel altijd verdwijnen scripties en papers na becijfering in de digitale archiefkasten van de opleidingen. Dat is jammer, want de onderzoeksbevindingen en analyses zijn vaak interessant en relevant voor een breder publiek.
Door middel van deze essaywedstrijd wil Sociologie Magazine studenten de mogelijkheid bieden hun geschreven werk aan de vergetelheid te ontrukken en hen daarnaast de kans te geven schrijfervaring op te doen.

Citaat

Alle autodidacten lijden aan eenzijdigheid en overschatting.

- Max Weber

Video

 

HUMAN: Hannah Arendt