Over ons

De redactie van Sociologie Magazine bestaat uit: Frank van Beek, Joshua Eykens, Nella Geurts, Stefanie Hoeckman, Leonard van 't Hul, Josje ten Kate, Roy Kemmers (hoofdredacteur), Jacob Moerman (bureau- en eindredacteur), Vicky Pettens, Take Sipma, Rita Smaniotto en Leen Sterckx.

Frank van Beek heeft onlangs zijn master Spaans en Engels afgerond. Zijn scriptie behandelt diverse aspecten uit het werk van de Franse schrijver Michel Houellebecq. Momenteel richt hij zich op onderzoeksjournalistiek.

Joshua Eykens heeft zowel Opvoedkunde als Sociologie gestudeerd. Hij werkt momenteel aan zijn proefschrift over communicatiepatronen.

Nella Geurts is promovendus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze schrijft haar proefschrift over de integratieparadox bij migranten. Uit eerder onderzoek blijkt dat integratie in het structurele domein niet gelijkstaat aan integratie in het sociaal-culturele domein.

Leonard van 't Hul is cultuursocioloog en studeerde sociologie in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Momenteel werkt hij als promovendus bij de afdeling Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn voornaamste interesses zijn religieuze ontwikkelingen, populaire cultuur en de geschiedenis van de sociologie.

Stefanie Hoeckman is een young professional die technisch talent matcht met de betere bedrijven. Als politiek socioloog is ze het meest geïnteresseerd in duurzaamheidskwesties, die natuurlijk politiek geladen zijn.

Josje ten Kate werkt als promovenda aan de EUR. Eerder deed ze onderzoek naar mentale gezondheid. Nu doet ze vooral onderzoek naar vaccinaties.

Roy Kemmers is docent aan het Erasmus University College in Rotterdam en doet promotieonderzoek aan de Department of Public Administration and Sociology van de EUR. Als cultuursocioloog is hij geïnteresseerd in culturele verandering en meer specifiek in de thema's politiek, identiteit en zingeving. Voor Sociologie Magazine is hij sinds januari 2019 hoofdredacteur.

Jacob Moerman studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is als tekstschrijver verbonden aan verschillende bedrijven, instellingen en bladen. Zijn website toont een groot aantal resultaten van zijn tekstbureau. Voor Sociologie Magazine is hij bureau- en eindredacteur.

Vicky Pettens is als Directeur Stadsbestuur werkzaam voor de stad Oostende. Daar heeft ze de coördinatie in handen van verschillende projecten op het gebied van jeugd, onderwijs en sport. Haar speerpunt is armoede bij kinderen.

Take Sipma is als promovendus verbonden aan de vakgroep sociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn proefschrift gaat over de invloed van economische crises op populistisch radicaal rechts stemgedrag in Europa. Bij Sociologie Magazine houdt hij zich graag bezig met ontwikkelingen binnen de vele andere onderzoeksgebieden die de sociologie rijk is. En vindt het leuk om in dit blad het werk van (jonge) Nederlandstalige sociologen een podium te bieden.

Rita Smaniotto is docent aan de vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is gepromoveerd op een evolutionair psychologisch onderwerp maar heeft via het onderwijs de sociologie herontdekt. Ze geeft onderwijs over prosociaal gedrag en schrijfvaardigheid.

Leen Sterckx werkt bij het Sociaal en Cultureel Planbureau als adviseur kwalitatieve methoden en als kwalitatief onderzoeker.