Over ons

De redactie van Sociologie Magazine bestaat uit: Leonard van 't Hul, Josje ten Kate, Roy Kemmers (hoofdredacteur), Jacob Moerman (bureau- en eindredacteur), Vicky Pettens, Rita Smaniotto, Gijs Custers, Charles de Vries en Bauke van der Kooij.

Leonard van 't Hul is cultuursocioloog en studeerde sociologie in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Momenteel werkt hij als promovendus bij de afdeling Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn voornaamste interesses zijn religieuze ontwikkelingen, populaire cultuur en de geschiedenis van de sociologie.

Josje ten Kate is als onderzoeker en PhD-kandidaat verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In haar huidige (promotie)onderzoek richt zij zich op het begrijpen van vaccinatiescepsis in Nederland.

Roy Kemmers is docent aan het Erasmus University College in Rotterdam. Vanaf januari 2019 is hij hoofdredacteur van Sociologie Magazine.

Jacob Moerman studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is als tekstschrijver verbonden aan verschillende bedrijven, instellingen en bladen. Zijn website toont een groot aantal resultaten van zijn tekstbureau. Voor Sociologie Magazine is hij bureau- en eindredacteur.

Vicky Pettens werkt voor de stad Oostende. Als de departementsdirecteur coördineert ze het departement Publieke Relaties, dat bestaat uit de directies Stadsmarketing en -communicatie, Publieke Relaties, Externe Relaties en ICT. Zij studeerde Sociologie aan de Universiteit Gent. Ze is vooral geïnteresseerd in internationale contexten en organisatiestructuren.

Rita Smaniotto is docent aan de vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is gepromoveerd op een evolutionair psychologisch onderwerp maar heeft via het onderwijs de sociologie herontdekt. Ze geeft onderwijs over prosociaal gedrag en schrijfvaardigheid.

Gijs Custers is postdoc onderzoeker bij de afdeling Sociologie en Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit. Hij gespecialiseerd in vraagstukken over ongelijkheid op het gebied van sociale klasse, stedelijke verandering, burgerparticipatie, en onderwijs.

Charles de Vries studeerde algemene economie (afstudeerrichting sociologische economie) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als senior beleidsmedewerker. Als redacteur van Sociologie Magazine gaat zijn interesse vooral uit naar sociaal-economische vraagstukken, literatuur, politiek, sociale cohesie en sociale ongelijkheid.

Bauke van der Kooij is masterstudent in de Arbeidssociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast het redacteurschap voor Sociologie Magazine schrijft hij columns in de Universiteitskrant van de RUG (UKrant) en artikelen voor het vakgroepblad SoAP.