Colofon

Sociologie Magazine, vervolg van Facta, sociaal-wetenschappelijk magazine, is een uitgave van de Nederlandse Sociologische Vereniging in samenwerking met Virtùmedia en verschijnt vier keer per kalenderjaar.

Redactie-adres
Grote Rozenstraat 31
9712 TG Groningen

redactie@sociologiemagazine.nl

Bureau- en eindredactie
Jacob Moerman

Redactie
Pepijn van der Gulden, Stefanie Hoeckman, Leonard van ’t Hul, Roy Kemmers, Inge Razenberg, Take Sipma, Rita Smaniotto, Leen Sterckx

Vaste medewerkers
René Gabriëls, Bart van Heerikhuizen, Liesbet van Zoonen

Raad van Advies
Marjolein Broese van Groenou, Godfried Engbersen, Giselinde Kuipers, Joanne van der Leun, Wim van Oorschot, Warna Oosterbaan, Piet Renooy, Peer Scheepers, Frank van Tubergen, Sietske Waslander

Uitgever
Pepijn Dobbelaer
Postbus 595
3700 AN Zeist
030-6920677
pdobbelaer@virtumedia.nl

Techniek en vormgeving Website
Dries Arnolds, Pixelstyle Webdiensten

Vormgeving Magazine
Twin Media bv, Culemborg (NL)

Druk
Veldhuis Media Raalte

Abonnementen Sociologie Magazine
4 nummers per jaar
NSV-leden ontvangen Sociologie Magazine gratis
Particulier: € 35,-
Instellingen: € 68,50
Studenten/aio: € 26,95
Collectieve afname: in overleg

Een abonnement kan elk moment ingaan. Het abonnement wordt aangegaan voor een jaar en automatisch verlengd, tenzij uiterlijk twee maanden voor verlenging schriftelijk wordt opgezegd.

Correspondentieadres abonnementen: Virtùmedia BV
t.a.v. Sociologie Magazine, Postbus 595, 3700 AN Zeist
 T 085-0407400 (bereikbaar op werkdagen tussen 10:00 en 15:00 uur)

Adreswijziging abonnees
klantenservice@virtumedia.nl

Advertenties

Klaartje Grol, Virtùmedia
030 3031295
kgrol@virtumedia.nl 

ISSN 0928-5350

Niets uit deze uitgave mag -worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.