Home » Artikel
De lange zevende eeuw - Wim Jurg

De lange zevende eeuw - Wim Jurg

Voor een genealogie van Europa is de zevende eeuw van groot belang. Wat betreft de verhouding tussen staat en godsdienst werd toen een wissel op de toekomst getrokken.

Auteur: René Gabriëls

Zo beschrijft Wim Jurg hoe in de zevende eeuw het Romeinse rijk uiteen viel in staten met óf een christelijke óf een islamitische staatsgodsdienst. Hij spreekt van een lange zevende eeuw omdat het om een periode gaat die kort voor 600 begint en rond 750 eindigt.

Sindsdien is de Middellandse Zee niet meer het middelpunt van een groot Romeins imperium, maar juist een soort grens tussen een christelijke en een islamitische wereld. Jurg weet overtuigend aan te tonen dat de Oudheid niet eindigde in 476 na Christus, het jaar dat de laatste keizer van het westelijke deel van het Romeinse rijk werd afgezet, maar gedurende de lange zevende eeuw. Hij laat zien dat destijds de emoties over godsdienstige kwesties hoog konden oplopen en een belangrijke stempel drukten op de politieke ontwikkelingen in de daarop volgende eeuwen.

Gegevens:

Plaats van uitgave, Budel: Damon

Pagina’s: 217

ISBN 978-94-6036-180-7, € 29,90