Home » Artikel

De onderzoeken met alarmerend resultaat

Vier onderzoeksprojecten gaven aanleiding tot de discussie over allochtone kinderen in het onderwijs (Sociologie Magazine nummer 4 jaargang 2009, pagina 8): het Programme for International Student Assessment (PISA) onderzoek, het Studiegroep van ONderwijs naar ARbeidsmarkt (SONAR) onderzoek, het FWO-project Determinanten en effecten van sociaaletnische segregatie en het project The Integration of the European Second Generation (TIES). Hieronder volgt een korte omschrijving van deze projecten en enkele literatuurverwijzingen.

Door Kurt de Wit

Het Programme for International Student Assessment (PISA) is een project van de OESO waarbij elke drie jaar de kennis en vaardigheden van 15-jarigen worden getest.

Jacobs. D. (2009) De sociale lift blijft steken. Analyse over de redenen waarom leerlingen van allochtone minder goed presteren op school. Brussel: Koning Boudewijnstichting (http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=247140&LangType=2067).

Jacobs, D., A. Rea & L. Hanquinet (2007) Prestaties van de leerlingen van buitenlandse herkomst in België volgens de PISA-studie: vergelijking tussen de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap. Brussel: Koning Boudewijnstichting (http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/NL/PUB_1664_E&JA_PisaN...).

De Studiegroep van ONderwijs naar ARbeidsmarkt (SONAR) voert onderzoek uit naar de manier waarop jongeren de overgang van school naar werk maken, door een geregelde bevraging van leeftijdscohortes en hun herbevraging op latere tijdstippen.

Duquet, N., I. Glorieux; I. Laurijssen & Y. Van Dorsselaer (2006) Wit krijt schrijft beter: Schoolloopbanen van allochtone jongeren in beeld. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
Glorieux, I.; I. Laurijssen & Y. Van Dorsselaer (2009) Zwart op wit: De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Het FWO-project Determinanten en effecten van sociaal-etnische segregatie in het basisonderwijs wil inzicht krijgen in de omvang, oorzaken en gevolgen van sociaal-etnische segregatie in het basisonderwijs in Vlaanderen.

Van Houtte, M. & P.A.J. Stevens (2009) School ethnic composition and students’ integration outside and inside schools in Belgium. Sociology of Education, 82, 3, p. 217-239.

Sierens, S., M. Van Houtte, K. Pelleriaux, P. Loobuyck & K. Delrue (red.) (2006) Onderwijs onderweg in de immigratiesamenleving. Gent: Academia Press.

Het project The Integration of the European Second Generation (TIES) is een internationale survey van tweede generatie migranten uit Turkije, Marokko en voormalig Joegoslavië in acht Europese landen (http://www.tiesproject.eu).

Vandezande, V., F. Fleischmann, G. Baysu, M. Swyngedouw & K. Phalet (2009) Diversiteit en gelijke kansen: Trajecten en ervaringen van Turkse en Marokkaanse tweede generatie en hun autochtone buurtgenoten in Antwerpen en in Brussel. Leuven: CeSO/CSCP.

Vandezande, V., F. Fleischmann, G. Baysu, M. Swyngedouw & K. Phalet (2008) De Turkse en Marokkaanse tweede generatie op de arbeidsmarkt in Antwerpen en Brussel. Resultaten van het TIES-onderzoek. Leuven: CeSO/CSCP.