Home » Artikel
Gemengde gevoelens recensie

Gemengde Gevoelens, Molukse en Nederlandse klasgenoten in de jaren zeventig.

In 1951 zetten ongeveer 12.500 Molukse kinderen, mannen en vrouwen een eerste voet op Nederlandse bodem. Enkele honderden van hen werden ondergebracht in de woonoorden Oranje en Ybenheer nabij het Friese dorp Oosterwolde.

Auteur: René Gabriëls

Zo kon er in de jaren zestig de grootste gemengde basisschool van Nederland ontstaan. Een van de leerlingen was Baukje Prins. In dit boek beschrijft en analyseert zij op een (zelf)reflexieve wijze de levensverhalen van haar Molukse en Nederlandse klasgenoten.

Ook al was zowat de helft van de tweehonderd leerlingen op de basisschool van Molukse komaf, destijds werd noch in termen van ‘zwarte’ scholen, noch over de multiculturele samenleving gesproken. Prins toont dat de microkosmos van de protestants-christelijke basisschool in Oosterwolde in zekere zin de macrokosmos van de Nederlandse samenleving weerspiegelt.

Zij heeft een prachtig boek geschreven over de ambivalenties en dilemma’s die inherent zijn aan het integreren van mensen die in cultureel en sociaaleconomisch opzicht een andere identiteit hebben.

Gegevens:

Auteur: Baukje Prins

Plaats van Uitgave  Amsterdam: Van Gennep

Pagina’s: 261

ISBN 9-78-9-46164-3087, € 19,90