‘Power to the People!’. een autonomie van het populisme

Dit boek is een themanummer over populisme van het tijdschrift Sociologie, bestaande uit diverse  artikelen, een interview met de Mexicaanse politicoloog Benjamin Arditi en een bespreking van boeken die Bas Heijne en Dick Pels daarover schreven. De redacteuren van het nummer willen een drievoudige breuk met het bestaande onderzoek naar populisme forceren. Allereerst onderstrepen zij dat het populisme geen ideologie is, maar een set stijlfi guren (zich distantieren van de elite, het construeren van een heartland, etc.) en sentimenten (identifi catie met de ‘gewone’mensen, etc.). Voorts wijzen zij erop dat het populisme niet voorbehouden is aan een bepaalde groep (bijvoorbeeld de onderklasse), maar wijdverbreid is. tot slot stellen zij dat het populisme niet alleen aan bepaalde gevoelens uitdrukking verleent, maar ze ook vormt. Het populisme zou niet moeten worden toegeschreven aan bepaalde fi guren (Henk en ingrid), maar worden ver klaard vanuit fi guraties (de constructie van relaties tussen actoren). Uiteindelijk is het een interessant themanummer geworden, omdat het positivisme van de redacteuren en de door hen beoogde drievoudige breuk met het bestaande onderzoek naar populisme impliciet wordt tegengesproken door andere auteurs die eraan meewerkten.

Auteur: 

Justus Uitermark, Merijn Oudenampsen, Bart van Heerikhuizen, Rogier van Reekum

Uitgever: 

Boom/Lemma