Armoede in België

Sociale InZichten is een nieuwe wetenschappelijke boekenreeks die sociale toestanden ‘in zicht’ brengt en voor meer inzicht zorgt in die toestanden. Fundamentele, theoretische en praktijkanalyses brengen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksresultaten tot bij een breed publiek. We gaan daarmee bewust in tegen de trend die onderzoekers - met het oog op hun loopbaan - vrijwel verplicht om enkel naar publicaties in internationale gerefereerde wetenschappelijke tijdschriften toe te werken. De samenleving die ons betaalt, mag ook wat in ruil krijgen.

Een van de publicaties uit deze reeks is: Armoede in België. Het boek bevat een overzicht van recente cijfers, beleidsmaatregelen en wetenschappelijk onderzoek over armoede en sociale uitsluiting in België. Hoe is het met armoede in België gesteld? Wat zijn de belangrijkste Belgische beleidsmaatregelen? Welke rol in de armoedebestrijding is weggelegd voor de federale overheid? Deze vragen beantwoorden we aan de hand van concrete thema’s zoals gezondheid, schuldbemiddeling, kinderarmoede, sociale rechten, huisvesting, integratiebeleid, participatie, actieve insluiting en het recht op maatschappelijke integratie.

Over de auteurs:

Danielle Dierckx is maatschappelijk assistente, sociologe, postdoctoraal onderzoekster en zij leidt OASeS. Ze is docente aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

Jan Vranken is socioloog en emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen (OASeS).

Nicolas Van Herck is socioloog en onderzoeker bij het Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS) van de Universiteit Antwerpen.

Auteur: 

Danielle Dierckx, Jan Vranken, Nicolas Van Herck

Uitgever: 

Acco