Bevolking; Wie, Wat, Waar, Wanneer?

Vanaf 22 oktober ligt het boek: Bevolking, Wie, Wat, Waar, Wanneer? in de boekwinkels. Het is geschreven door Koen Matthijs en uitgegeven door Acco.Het boek gaat over feiten en cijfers over bevolking, die tot de verbeelding spreken. Wist je dat mannen een lagere huwelijkskans hebben dan vrouwen, dat migrantenkinderen een hogere sterftekans hebben dan autochtone kinderen, dat Belgen vandaag dubbel zo lang leven als honderd jaar geleden, en dat er elke minuut op wereldniveau een zwangere moeder sterft? Tijdens het lezen van de vorige zin zijn er overigens dertig wereldbewoners bijgekomen.Koen Matthijs is gewoon hoogleraar aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de K.U.Leuven. Zijn onderzoek en onderwijs situeren zich op de domeinen historische demografie en hedendaagse gezins- en bevolkingssociologie.

Auteur: 

Koen Matthijs

Uitgever: 

Acco