A Continent Moving West

In A Continent Moving West? wordt onderzocht in hoeverre de migratie uit landen in Oost-Europa toegenomen is met toetreding van verschillende landen in Oost-Europa tot de EU. In vijftien hoofdstukken worden de gevolgen behandeld van de grootschalige migratie sinds 2007. De analyse van gevolgen is uitgevoerd voor zowel de landen van herkomst, met name Polen, Roemenië en Bulgarije, als de landen van bestemming, zoals het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Noorwegen.Bijzondere aandacht wordt besteed aan de effecten op de arbeidsmarkt, terwijl ook veranderende migratiebeleid in Europa aan bod komt. Dit boek laat zien in welke mate de migratiepatronen, voor zover bekend, tijdelijk, terugkerend of seizoensgebonden zijn, waardoor er het label 'vloeibaar' aan gekoppeld kan worden.

Toch is het onvoorspelbare karakter van deze bewegingen, dat naar verwachting zal doorzetten, de reden waarom prognoses voor de toekomstige migratie - en de gevolgen ervan - zeer onbetrouwbaar blijken te zijn. Een ding is zeker: conventionele opvattingen over migratie als een permanent of langdurig proces voldoen niet langer om een beeld te krijgen van bestaande migratiestromen.

Auteur: 

Richard Black, Godfried Engbersen, Marek Okólski, Cristina Pantîru

Uitgever: 

Amsterdam University Press