On critique: A sociology of emancipation

Het zijn met name de Adorno Lectures die Luc Boltanksi in 2008 in Frankfurt am Main heeft gehouden, die de grondslag van dit boeiende boek vormen. Hierbij gaat het om zes lezingen die drie kwesties twee keer onder de aandacht brengen. De eerste kwestie die Boltanski aansnijdt is de relatie tussen sociologie en kritiek. Hierbij is de vraag of de beschrijving van de samenleving verenigbaar is met normatieve kritiek, en zo ja, hoe feiten en waarden aan elkaar gekoppeld kunnen en moeten worden. De tweede kwestie betreft het spanningsveld tussen de door Pierre Bourdieu ontwikkelde ‘kritische sociologie’ en de door hemzelf aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales uitgewerkte ‘pragmati sche sociologie van de kritiek’. Spannend is dat Boltanski zich nu kritisch verhoudt ten opzichte van beide sociologische onderzoeksprogramma’s en ze ook min of meer probeert te verzoenen. De laatste kwestie die hij behandelt, is voor een op emancipatie gerichte sociologie van groot belang: de verschillen en overeenkomsten tussen diverse vormen van overheersing.

Auteur: 

Luc Boltanski

Uitgever: 

Cambridge: Polity