De jaren zestig herinnerd

Met dit boek draagt Noortje Thijssen bij aan de zogenaamde sociologie van de nostalgie: de studie van de wijze waarop diverse actoren relaties leggen tussen het verleden en het heden. Het onderwerp is het collectieve geheugen van de jaren zestig, dat wil zeggen de verschillende interpretaties en oordelen over deze periode, haar vermeende invloed op het heden en haar rol in politieke controversen. De centrale onderzoeksvraag luidt: hoe, waarom en waartoe worden de jaren zestig recentelijk herinnerd? Om deze vraag te beantwoorden heeft Th ijssen artikelen geanalyseerd waarin opiniemakers zowel in positieve als negatieve zin naar de jaren zestig verwijzen. Het gaat om artikelen die tussen 1994 en 2009 in De Groene Amsterdammer, Vrij nederland, elsevier en HP/De tijd zijn verschenen. De belangrijkste conclusie is ‘(…) dat de waarden en idealen van destijds door velen worden gedeeld.’ Zo verdedigt tegenwoordig ook rechts de waarden en idealen van destijds.

Auteur: 

Noortje Thijssen

Uitgever: 

Vossiuspers UVA