Die Praxis des vertrauens

Vertrouw en is een van de meest intrigerende begrippen. Volgens Niklas Luhmann maakt vertrouwen samenwerking tussen mensen mogelijk omdat het sociale complexiteit reduceert. Mensen die elkaar vertrouwen kunnen makkelijk hun doel bereiken aangezien ze niet waakzaam hoeven te zijn, niet hoeven na te denken over de motieven van anderen en geen extra informatie over ze hoeven in te winnen. Martin Hartmann weerspreekt in dit briljante boek deze gangbare visie onder sociologen door aan te tonen dat vertrouwen een complex fenomeen is. Hij bestrijdt ook de gewoonte van sociale wetenschappers om het begrip vertrouwen vooral dan in te zetten wanneer ze met de categorie rationaliteit niet meer uit de voeten kunnen. Volgens Hartmann is vertrouwen geenszins een niet-rationeel fenomeen, omdat voor zowel het wantrouwen als het vertrouwen redenen kunnen worden gegeven. Hij adstrueert zijn theoretische reflecties met uitvoerige analyses van praktische velden waar vertrouwen cruciaal is: economie, intieme relaties, politiek en religie.

Auteur: 

Martin Hartman

Uitgever: 

Suhrkamp