Diversiteit in loopbanen

Meer dan ooit tevoren worden er inspanningen geleverd om de kansen op werk van diverse groepen te vergroten. Dit moet leiden tot een evenredige participatie op de arbeidsmarkt van kansengroepen zoals vrouwen, ouderen, mensen van allochtone afkomst of mensen met een arbeidshandicap. Hoewel het vergroten van kansen om werk te hebben en te behouden een belangrijke eerste stap is, is het niet voldoende om over gelijke kansen op de arbeidsmarkt te kunnen spreken. Hiervoor moeten kansengroepen ook evenveel kans hebben op jobs die kwalitatief goed zijn. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt draait met andere woorden om meer dan gelijke kansen op werk. Het gaat ook om gelijke kansen in werk.

In dit boek brengen we een systematische en uitgebreide bespreking van de kwaliteit van jobs en loopbanen van verschillende kansengroepen. In afzonderlijke hoofdstukken bestuderen we de invloed van geslacht, leeftijd, etnische afkomst, het hebben van een handicap, scholingsgraad, gezinssituatie, financiële draagkracht en persoonlijkheid. Het boek brengt niet alleen feiten en cijfers samen uit internationale en nationale studies, het geeft ook voor iedere groep een genuanceerd overzicht van factoren die bijdragen tot hun moeilijkere situatie in werk. We staan daarbij niet enkel stil bij discriminerende processen en reële beperkingen, maar hebben ook aandacht voor processen die de werkende kunnen helpen om positieve doorgroeikansen te realiseren.

Over de auteurs:

Koen Van Laer, Marijke Verbruggen en Maddy Janssens zijn werkzaam aan de Onderzoeksgroep Personeel en Organisatie van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de K.U.Leuven.

Koen van Laer, doctoraatstudent, onderzoekt de werkervaringen van mensen van allochtone afkomst.

Marijke Verbruggen, docent, doet onderzoek naar loopbaanervaringen en -ondersteuningsnoden.

Maddy Janssens, gewoon hoogleraar, heeft jarenlange onderzoekservaring rond diversiteit en inclusie van minderheden op de werkvloer.

 

Auteur: 

Koen Van Laer, Marijke Verbruggen en Maddy Janssens

Uitgever: 

Acco