HELP! De elite verdwijnt

 

Zowel sociologen als politicologen doen onderzoek naar elites. Hoewel ze zelden elkaars werk lezen, zou dat toch vruchtbaar moeten zijn. Zo kan het onderzoek naar elites van de politicoloog Meindert Fennema inspirerend zijn voor sociologen die zich interesseren voor sociale stratificatie. Belangrijker dan de meer sociologische vraag naar de afkomst van elites, is volgens hem die naar hun kwaliteit, dat wil zeggen ‘(…) de mate waarin de elites kunnen voldoen aan de wensen en de noden van de bevolking.’ De vraag naar de kwaliteit van de culturele, economische en politieke elites vormt de leidraad van deze bundel met artikelen over de relatie tussen democratie en extremisme, de integratie van migranten, het universitaire leven en de verhuftering van de samenleving. Wat betreft het laatste thema wordt de voor sociologen interessante stelling verdedigd dat het woord ‘hufter’ klassengebonden is; het wordt vooral in de mond genomen door een benarde elite die daarmee het wangedrag van personen uit de lagere klassen aanduidt. Wie de schaduwzijden van de Nederlandse politiek wil begrijpen, kan niet om het werk van Fennema heen.

Auteur: 

Meindert Fennema

Uitgever: 

Bert Bakker