Het Jaarboek KennisSamenleving 5: Gevoel voor kennis

De Nederlandse samenleving is een kennissamenleving. Kennis, technologie en wetenschap zijn alom aanwezig, waardoor onze levens telkens veranderen. De auto, het internet en mobiele telefonie hebben hun sporen inmiddels nagelaten in onze maatschappij. Maar hoe zijn dit soort veranderingen nu te begrijpen? En zijn er mogelijkheden om bij te sturen? Dit soort vragen leven bij diegenen die zich met maatschappelijk relevante kennis bezighouden.

Auteur: 

Wolter Pieters e.a.

Uitgever: 

Uitgeverij Aksant