Het theater van de straat

Publiek geweld in Antwerpen tijdens de eerste helft van de twintigste eeuwGeweld in de stedelijke publieke ruimte roept veel onbehagen op. Verontruste stemmen zijn het erover eens dat het er in Europese steden tegenwoordig een stuk gewelddadiger aan toe gaat dan in het nabije verleden. Over de oorzaak van de verharding van het stedelijke bestaan lijkt eenstemmigheid te bestaan: de zwakkere sociale controle in de anonieme stad zou ertoe hebben geleid dat mensen niet meer weten aan welke regels ze zich moeten houden. Maar was het vroeger wel vrediger? Dit boek biedt een antwoord op die vraag door het publieke geweld in de stad Antwerpen tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw te analyseren.

Auteur: 

Antoon Vrints

Uitgever: 

Amsterdam University Press