Leiderschap en populisme

Dick Pels is een van Nederlands beste politieke essayisten. Die status heeft hij mede te danken aan  het feit dat zijn politieke essays meer dan die van anderen gebaseerd zijn op degelijke sociologische kennis. Gevoed door inzichten van sociologen (met name Gouldner en Bourdieu) verrijkt hij sinds jaar en dag het publieke debat met scherpzinnige analyses van de politiek. Zo ook met dit boek over populisme en democratie. Pels beschouwt het populisme eerder als een uitdaging dan als een bedreiging voor de democratie. Het hedendaags populisme zou zijns inziens de opmaat kunnen en moeten vormen voor een bestuurlijke vernieuwing die leidt tot een democratie die tegelijkertijd meer elitair en meer populistisch is. De vooral op de natiestaat toegesneden therapie die Pels voorstelt om de door hem gediagnosticeerde democratische tekorten op te lossen, zou er anders hebben uitgezien wanneer deze zich meer rekenschap had gegeven van economische, juridische en politieke ontwikkelingen die zich op een transnationaal niveau afspelen.

Recensie door René Gabriels

Auteur: 

Dick Pels

Uitgever: 

De Bezige Bij