Lokale politiek als laboratorium

Het wethouderssocialisme behoort tot de kern van het erfgoed van de sociaal-democratische beweging in Nederland. In de jaren tussen de oorlogen vond de politieke creativiteit en daadkracht van de socialistische beweging vooral een uitweg in de gemeentepolitiek, waar de socialistische wethouders een omvattend project voor emancipatie en lotsverbetering van de Nederlandse arbeidersbevolking - en in bredere zin: de burgers van hun gemeenten - in gang zetten op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. Ook na 1945 vormde de gemeente een van de belangrijkste werkterreinen voor de PvdA en was voor sociaal-democratische gemeentepolitiek en politici een pioniersrol weggelegd, tot in de huidige tijd.In 2010 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Reden voor de Wiardi Beckman Stichting om de aandacht te richten op de traditie en de vooruitzichten van de sociaal-democratische gemeentepolitiek. Welke inspiratie biedt het wethouderssocialisme voor nu? Wat zijn de belangrijkste politieke en bestuurlijke ontwikkelingen in de sociaal-democratische gemeentepolitiek? En welke thema’s zullen in de komende periode een centrale rol spelen in de gemeentepolitiek van de PvdA?Met bijdragen van Carolien Gehrels, Pieter Tops, Jouke de Vries, Joop van den Berg, Bert Otten, Gerard Anderiesen, Rutger Zwart, Jan Jaap van den Berg, Jelle van der Meer, Simon Kool, Pieter Nieuwenhuijsen, Paul Bordewijk, Ferd Crone, Bouwe de Boer en Ruud Vreeman.

Auteur: 

Frans Becker, Menno Hurenkamp en Pieter Tops

Uitgever: 

WBS