Selling Ethnic Neighborhoods

Of ze nu banlieues , achterstandswijken of getto’s worden genoemd, buurten met hoge concentraties immigranten worden dikwijls in verband gebracht met criminaliteit, verloedering en werkloosheid. In dit belangwekkende boek wordt terecht betoogd dat dit niet het hele verhaal is. Wereldwijd kenmerken veel van zulke etnische buurten (ethnic neighborhoods) zich juist door het succesvol kapitaliseren van culturele diversiteit waardoor consumptie, toerisme en vrijetijdsbesteding er floreren. Te denken valt aan onder meer buurten als de Zeedijk in Amsterdam (Chinatown), Kreuzberg in Berlijn (Klein Istanbul) en Brick Lane in London (Banglatown). Deze buurten spelen handig in op het economisch potentieel dat schuilgaat achter culturele verscheidenheid, waardoor de kwaliteit van leven er de laatste jaren sterk is verbeterd. Dat wordt in deze bundel getoond aan de hand van etnisch ondernemerschap in steden als Antwerpen, Brussel, Istanbul, Lissabon, London, Milaan, New York en Perth. Het perspectief dat in alle bijdragen wordt gehanteerd is innovatief, omdat allerlei disciplinaire scheidslijnen aan de laars worden gelapt.

Auteur: 

Volkan Aytar & Jan Rath

Uitgever: 

Routledge