Stedelijke economieën in een tijd van mondialisering

Niet internationale arbeidsdeling en concurrentie, maar immigratie is bepalend voor stedelijke verschillen in werkloosheid onder laaggeschoolden.De laatste decennia is er veel geschreven over de lokale gevolgen van economische mondialisering. In Stedelijke economieën in een tijd van mondialisering wordt de complexe internationale literatuur over de lokale gevolgen hiervan op heldere wijze uiteengezet en vervolgens aan empirische toetsing onderworpen.Een analyse met betrekking tot de tweeëntwintig grootstedelijke agglomeraties die Nederland telt, laat zien dat alleen immigratie een verklaring biedt voor het aantal laaggeschoolde werklozen in de steden. Internationale arbeidsdeling en concurrentie blijken niet relevant te zijn voor deze verschillen. Daarnaast blijkt dat lokale verschillen in etnocentrisme onder laagopgeleiden niet veroorzaakt worden door economische factoren maar door verschillen in stedelijk cultureel klimaat.Op basis van de implicaties van zijn bevindingen biedt Jeroen van der Waal aanknopingspunten voor het verbeteren van het lokale arbeidsmarktbeleid in Nederland.Jeroen van der Waal is als socioloog verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast zijn onderzoek naar de lokale gevolgen van economische mondialisering publiceerde hij over de politieke implicaties van processen van culturele verandering in westerse landen. NICIS Instituut is het Maatschappelijk Top Instituut voor de steden en biedt praktische oplossingen door wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling, opleiding en advies. De Kennisbank van Nicis Institute bevat een groot aantal onderzoeken en praktijkvoorbeelden, gerangschikt op thema.

Auteur: 

Jeroen van der Waal

Uitgever: 

Universitaire Pers Amsterdam