Sociologie Magazine nummer 2 van 2019

Thema: 

(ont)spanning
Sociologie Magazine 2 2019

Onopvallende leefstijlen in beeld
Valt over smaak te twisten? En zo ja, op welke manieren? Koen van Eijck laat zien dat binnen de culturele consumptiepatronen van de hogere middenklasse de afgelopen jaren veelzeggende verschuivingen plaats hebben gevonden. Voer voor sociologen, dus.

Van romanticus tot ondernemer
In hoeverre zijn er veranderingen geweest in de subsidiëring van beeldende kunstenaars in Vlaanderen? Na bestudering van subsidieaanvragen in de periode 1965-2015, komen verrassende ontwikkelingen naar voren. Over l'art pour l'art en de kunstenaar als ondernemer.

Stof tot nadenken
Waarom is het dragen van een boerkini in deVlaamse zwembaden veelal niet toegestaan? Is er sprake van een gevaar? Over sluimerende gevoelens, maatschappelijke verantwoordelijkheden en de verschuivingen binnen de vrouwelijke dresscodes.

Naar een redelijke sociale orde
Wat is vandaag de dag de waarde en betekenis van het werk van Jürgen Habermas? René Gabriëls staat stil bij de negentigste verjaardag van deze Duitse socioloog en filosoof met een overzicht van zijn werk en de receptiegeschiedenis in Nederland en Vlaanderen.