Sociologie Magazine nummer 3 van 2019

Onderwijs

Opleiden in een veranderende arbeidsmarkt
Met welke opleiding is de kans op het vinden van een baan het grootst? Veel studies hebben laten zien dat werknemers met een smalle beroepsopleiding een betere aansluiting hebben op de arbeidsmarkt. Maar komt deze opvatting nog wel overeen met de hedendaagse praktijk?

Meertaligheid in onderwijs
Het boek The multilingual edge of education behandelt de status en het potentieel van meertaligheid in de onderwijspraktijk. Een gesprek met twee redacteuren, Piet Van Avermaet en Sven Sierens. “Veel van het beleid op het terrein van meertaligheid is wars van alle empirische inzichten die er zijn.”

“Ik ben een hardnekkige neopositivist”
Deze zomer was de Vlaamse politicus Johan Vande Lanotte vooral actief als informateur van een nieuwe federale regering. Niettemin vond hij tussen de vele gesprekken tijd om voor Sociologie Magazine een aantal vragen te beantwoorden over zijn sociologische achtergrond en belangrijkste drijfveren.

New Public Management in het hoger onderwijs
In hoeverre heeft het managementdenken voet aan de grond gekregen in het hoger onderwijs? Kurt De Wit en Bruno Broucker schetsen de 'invasie' van het New Public Management en maken duidelijk dat de focus van het marktdenken inmiddels plaats heeft gemaakt voor alternatieve mogelijkheden.