Sociologie Magazine nummer 3 van 2020

Thema: 

Engagement

Nummer 3 van Sociologie Magazine bevat bijdragen over onder meer de volgende onderwerpen:

Woekerpraktijken en het tekort van de kritiek
Wat is engagement precies? Hoe doe je dat als socioloog, je engageren? Is kritiek een afdoende vorm van engagement? Om die vragen te beantwoorden moeten we misschien terugkeren naar de historische plek waar het kapitalisme ontstond: de plantage. Een pleidooi voor een geëngageerde, meer dan kritische, sociologie.

Interview met Frank van Tubergen
Zeven jaar lang werkte de Utrechtse hoogleraar Sociologie Frank van Tubergen aan zijn Introduction to Sociology. Dit voorjaar verscheen het resultaat, bij de Britse uitgeverij Routledge. Sociologie Magazine sprak met hem, over onder meer de totstandkoming en noodzaak van een leerboek.

Politiek onbehagen onder lager opgeleiden
Vaak wordt opgemerkt dat er in Nederland veel vertrouwen in de politiek is. Maar onder veel lager opgeleiden leeft juist wantrouwen. Diepgaande gesprekken bieden inzicht in deze kloof tussen burgers en politiek. 'Waar deze burgers de 'juiste' manier van doen wel herkennen, erkennen zij die niet.'

Afwegingen binnen actieonderzoek
De onderzoeksgroep Teamprofessionalisering van de Hogeschool van Amsterdam zet zich sinds 2015 in om het handelingsvermogen (de agency) van docententeams te versterken met behulp van actieonderzoek. Al onderzoekend experimenteren docenten met de eigen onderwijspraktijk.