Sociologie Magazine nummer 3 van 2021

Thema: 

Innovatie
Sociologie Magazine - Innovatie

Essay: Achterstanden in het onderwijs
Mede door de coronacrisis is er nu eindelijk aandacht voor een al decennialang bestaand maatschappelijk probleem: kansenongelijkheid. Volgens Anne Kielman en Bowen Paulle een uitgelezen moment om achterstanden in het onderwijs weg te werken en de onderliggende problematiek aan te pakken.

Onderliggende dynamiek van wetenschap
Wetenschap en wetenschappers vervullen een prominente rol in de hedendaagse samenleving. Is dat terecht? Raf Vanderstraeten plaatst de evolutie van de wetenschap in een sociologisch perspectief, van het elitaire karakter van het Ancien Régime tot onze huidige kennismaatschappij.

Bewegingen in de Rotterdamse haven
De energietransitie, digitalisering en de inzetbaarheid van personeel: in het Rotterdams havengebied komen deze bij uitstek organisatiesociologische thema’s samen. Een enquête onder en interviews met havenwerkgevers laten verrassende en leerzame resultaten zien, die voor nieuwe impulsen kunnen zorgen.

Sociologie op een operationele manier
Als politiecommissaris staat Ramon Arnhem graag tussen de mensen. Tussen zowel burgers als politieambtenaren van zijn district IJsselland. Hij ziet veel waarde in de sociologie, als een middel om samen met zijn politieorganisatie in te kunnen spelen op maatschappelijke vraagstukken van de toekomst.