Sociologie Magazine nummer 4 van 2018

Mobiliteit samenleving sociologie maatschappij

Arbeidsmobiliteit als stoelendans
Hoe belangrijk is arbeidsmobiliteit voor een efficiënte arbeidsmarkt? Ludo Struyven belicht het fenomeen churning en pleit voor meer onderzoek naar mobiliteit in het volatiele uiteinde van de banenmarkt. 'Zijn de Belgische en Nederlandse arbeidsmobiliteit dan toch minder verschillend dan vaak wordt aangenomen?'

Pearl Dykstra als socioloog in Brussel
In 2015 stelt de Europese Commissie een groep van zeven wetenschappelijke adviseurs aan, om beleidsmaatregelen te kunnen baseren op de 'best mogelijke' wetenschappelijke bewijsvoering. Hoogleraar Empirische Sociologie Pearl Dykstra is een van hen: “Ons werk zit nu eenmaal heel dicht op de politieke belangen.”

Azc Overvecht: Het verhaal achter de spanning
Het burgerinitiatief Stadspodium Utrecht brengt in maart 2016 stadgenoten bij elkaar voor een debat over de komst van een asielzoekerscentrum (azc) in de wijk Overvecht. Het initiatief wijst op een rol van de civil society, die ervoor wil zorgen dat de mensen op een goede manier omgaan met spanningen in de lokale samenleving.

Afrikaanse trajecten binnen de Europese Unie
Joris Schapendonk heeft dynamische mobiliteitstrajecten gevolgd van West-Afrikanen in Europa. Vormen migratiestudies eigenlijk wel het beste analytische kader om deze processen van mobiliteit te begrijpen? Over het belang van de trajectetnografie. 'Wanneer kunnen we spreken van een migratiebeweging, een verplaatsing van een woonplaats?'

Verder: met de vaste columns van Liesbet van Zoonen en Bart van Heerikhuizen, boekbesprekingen en de rubrieken Signalementen, Promotie, Methode, Socioblogie, Tijdschriften, Voetlicht en nog veel meer.