Sociologie Magazine nummer 4 van 2020

Thema: 

Door de jaren

Nummer 4 van Sociologie Magazine bevat bijdragen over onder meer de volgende onderwerpen:

De Sociologie in de Lage Landen
Hoe ziet de tijd van sociologen eruit? Rob Timans schetst een beeld van de Nederlandse en Belgische 'sociologie door de jaren', van de eerste aanzetten tot en met 'een jonge academische discipline die zoekende is naar vaste grond'. Een overzicht van de geschiedenis van de sociologie in België en Nederland.

Een kans voor vrouwenemancipatie?
De afgelopen zestig jaar is in Nederland het aantal werkende vrouwen fors toegenomen. Maar is hiermee de vrouwenemancipatie voltooid? En wat is tot nu toe de invloed van de coronacrisis op de man-vrouw-verdeling met betrekking tot werk en huishoudelijke zorg?

Interacties tussen mens en gorilla
Een beroemd concept van socioloog Erving Goffman, impression management, wordt veelal gebruikt om interacties tussen en expressies van personen (menselijke dieren) te duiden en beter te begrijpen. Zou dit sociologische concept ook toepasbaar zijn op interacties tussen menselijke en niet-menselijke dieren?

Max Weber honderd jaar geleden overleden
Maximilian Carl Emil Weber was een Duitse politiek econoom, geschiedkundige, rechtsgeleerde en socioloog. Rudi Wielers staat stil bij zijn honderdste sterfdag: 'Voor de generaties sociologen die in de periode 1920-1970 het vak uitbouwden was Weber een heilige.'